Перелік службової інформації Державіаслужби України, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби України
від 26.01.12 № 65

№ п/п

Зміст конфіденційної інформації

Примітка

1

2

3

1. Мобілізаційна робота

1.1.

Відомості, які не включені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (наказ СБУ № 440 від 12.08.2005, далі - ЗВДТ) про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:


1.1.1.

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;


1.1.2.

виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;


1.1.3.

створення спеціальних формувань;


1.1.4.

забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;


1.1.5.

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;


1.1.6.

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних суден, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;


1.1.7.

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб підприємств, установ і організацій на особливий період;


1.1.8.

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;


1.1.9.

забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та іншими послугами в особливий період;


1.1.10.

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;


1.1.11.

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання, фактичної наявності, якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву окремих підприємств, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;


1.1.12.

капітального будівництва в особливий період;


1.1.13.

створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;


1.1.14.

запасних аеродромів.


1.2.

Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву


1.3.

Відомості щодо розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань


1.4.

Відомості про заходи, передбачені для сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них


1.5.

Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них)


1.6.

Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них)


1.7.

Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів


1.8.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті


1.9.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період


1.10.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації


1.11.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки


1.12.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період


1.13.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки


1.14.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту


1.15.

Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи і організації, які не задіяні у виробництві озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі виробів до них)


1.16.

Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи і організації та терміни їх виконання


1.17.

Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань


1.18.

Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи і організації на особливий період


1.19.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядку термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення, підприємств, установ і організації з мирного на воєнний стан


1.20.

Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку у Державіаслужбі України, підприємствах, установах і організаціях.


2. Авіаційна безпека

2.1.

Узагальнені відомості про організацію перепускного режиму в авіапідприємствах, на об'єктах цивільної авіації


2.2.

Узагальнені відомості про проведення контролю забезпечення безпеки пасажирів, вантажу, поштових відправлень, бортових припасів


2.3.

Відомості про сили і засоби аеропортів, авіапідприємств, які залучаються до регулювання кризових ситуацій в контрольованих зонах аеропортів та порядок дій персоналу в цих ситуаціях


2.4.

Порядок проведення перевірок стану авіаційної безпеки в аеропортах, аеродромах з використанням імітаторів зброї, вибухових речовин та інших небезпечних засобів


2.5.

Матеріали (акти, доповіді, записки і т.ін., службових розслідувань, проведення службових розслідувань стосовно державних службовців (Постанова КМУ від 13.20.00 №950)


3. Цивільна оборона

3.1.

Відомості щодо планування, організацію та виконання заходів з цивільної оборони в особливий період у Державіаслужбі України на підприємствах, установах та організаціях


3.2.

Зведені відомості про наявність і дислокацію об'єктів, що належать до категорії з цивільної оборони у Державіаслужбі України, на підприємствах, установах та організаціях


3.3.

Доповідь Державіаслужби України про стан цивільної оборони за звітний рік


3.4.

Відомість про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи, організації та терміни їх виконання


3.5.

Відомості щодо дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту


4. Організація особливо важливих польотів

4.1.

Відомості, які містять у сукупності загальні вимоги щодо організації, виконання та забезпечення рейсів літер «А» в авіакомпаніях, аеропортах цивільної авіації та сумісного базування


5. Режимно-секретна діяльність

5.1.

Номенклатура посад працівників, підприємств, організацій, які підлягають допуску до державної таємниці


5.2.

Накази щодо допуску працівників до державної таємниці


5.3.

Облікові картки громадянина про надання допуску до державної таємниці


5.4.

Листування з питань надання або скасування допуску працівників до державної таємниці


5.5.

Номенклатура секретних справ


5.6.

Акти перевірок наявності документів з обмеженим доступом, стану режимно-секретної діяльності, за винятком інформації, що становить державну таємницю


5.7.

Перелік режимних приміщень та їх місце розташування


5.8.

Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення (або продовження терміну дії рішення) інформації до державної таємниці


5.9.

Висновок державного експерта з питань таємниць про зміну ступеня секретності інформації


5.10.

Облікові журнали з питань секретного діловодства, акти на знищення носіїв секретної інформації


5.11.

Статистична звітність про стан охорони державної таємниці


5.12.

Листування з питань технічного захисту інформації:

а) акти обстеження, категоріювання приміщень та об'єктів інформаційної діяльності;

б) відомості про загальний стан технічного захисту інформації;

в) технічна документація комплексної системи захисту інформації.


5.13.

Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб'єктовий режим, технічне оснащення конкретного об'єкта, який охороняється


5.14.

Листування з питань застосування окремих статей «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (постанова КМУ від 02.10.03№1561-12)


5.15.

Листування з питань організації, ведення режимно-секретної роботи та спецзв'язку, які не становлять державної таємниці


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua