Словники та довідково-інформаційні видання фонду документації ІКАО і довідково-інформаційного фонду Державіаслужби України

п/п

Шифр (УДК)

Назва документа

Рік видання

Мова

1.

031(33)

А-47

Алексеєнко Л.М., та інш. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок / Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. – К.: «Максимум», 2000

2000

Укр.

2.

031(34)

Б-79

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 790с.

1998

Рос.

3.

031(33)

Б-79

Большой экономический словарь / Ред. А.Н. Азрилиян. – М.: «Правовая культура», 1994. – 528с.

1994

Рос.

4.

031(1)

Д-44

Дидье Жюлиа Философский словарь: Пер. с франц. – М.: Междунар. отнош., 2000. – 544с.

2000

Рос.

5.

031(33)

З-14

Загородній А.Г. Фінансовий словник . – 2-е вид. випр.. та доп. – Львів: В-во «Центр Європи», 1997. – 576с.

1997

Укр.

6.

031(8)

Л-64

Літературознавчий словник-довідник / В.І. Теремко. – К.: «Академія», 1997. – 725с.

1997

Укр.

7.

031(6)

Н-76

Новый политехнический словарь / Глав. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: БРЭ, 2000. – 671с.: ил.

2000

Рос.

8.

031(6)

П-78

Політехнічний словник / Уклад. В.С. Підлипенський. – К.: ВТФ «Перун», 2000. – 512с.

2000

Укр.

9.

031(33)

Р-12

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496с.

1996

Рос.

10.

031(33)

Р-64

Розенберг Дж.М. Инвестиции: Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 400с.

1997

Рос.

11.

031(38)

Р-64

Розенберг Дж.М. Международная торговля: Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 368с.

1997

Рос.

12.

031(656.7)

С-48

Словарь международного воздушного права / Ред. Ю.Н. Малеев. – М.: Междунар. отнош., 1988. – 192с.

1988

Рос.

13.

031(33)

С-48

Словарь современной экономической теории Макмиллана / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 608с.

1997

Рос.

14.

031(33)

С-48

Словник банківських термінів / Уклад. А.Г. Загородній, О.М. Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2000. – 605с.

2000

Укр.

15.

031(91)

С-48

Словник географічних назв України: (Топоніми та відтопонімні прикметники). – К.: Довіра, 2001. – 526с.

2001

Укр.

16.

031(65)

С-48

Словник-довідник з питань управління проектами / За ред. С.Д. Бушуєва. – К.: «Деловая Украина», 2001. – 640с.

2001

Укр.

17.

031(34)

С-48

Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упорядники: Богачова О.В., Ю.І. Крусь, та ін. – К.: «Оріяни», 1999. – 502с.

1999

Укр.

18.

031(34)

С-48

Словник юридичних термінів / Уклад. Андерш Ф., Винник В., Красницька А., та ін. – К.: «Юрінком», 1994. – 322с.

1994

Укр.

19.

031(3)

С-69

Соцологія: Короткий словник / Під ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. Центр духов. культури, 1998. – 736с.

1998

Укр.

20.

031(34)

Ю-70

Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696с.

1996

Укр.

21.

031(34)

Ю-70

Юридичні терміни: Тлумачний словник / За ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320с.

2003

Укр.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua