Інструкція вступного інструктажу з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державіаслужби України
                              Д.Ю. Антонюк
“10”         04         2014 рокуІНСТРУКЦІЯ
вступного інструктажу з питань цивільного захисту
та дій у надзвичайних ситуаціях
1.    Загальні відомості

1.1. Порядок проходження інструктажів з питань цивільного захисту

Порядок проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях регламентують Кодекс цивільного захисту України (далі – Кодекс) та Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557.
Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (пункт 4 стаття 40 глава 10 Розділ IV Кодекс).
Вступний інструктаж з питань цивільного захисту проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади, а також з особами, які прибули у відрядження в Державіаслужбу, для проходження навчальної практики, стажування, тощо. Запис про проведення вступного інструктажу здійснюється у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань цивільного захисту Державної авіаційної служби України.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється (пункт 6 стаття 40  глава 10 Розділ IV Кодексу).

1.2.    Права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту

Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту викладені у статті 21 глави 4 Розділу IІІ Кодексу.
Громадяни України мають право на:
отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;
участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;
отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;
соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;
медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.
Громадяни України зобов’язані:
дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;
вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;
повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;
у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;
дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

1.3.    Загальні відомості про установу

Державна авіаційна служба України розміщується на території Шевченківського району м. Києва, у західній частині забудови міста, в 3 км від його центра у будівлі Мінінфраструктури за адресою: 01135, м. Київ -135, проспект Перемоги, 14 і являє собою багатоповерхову споруду (26 поверхів), яка обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням.

1.4.    Об'єкти, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій та нести загрози життєдіяльності персоналу
Державіаслужб
и

Найбільшу техногенну загрозу для персоналу Державіаслужби під час їх перебування у адміністративній будівлі несуть в собі об’єкти атомної енергетики, промисловості, джерела іонізуючого випромінювання, що використовуються у виробництві, науково-дослідній роботі, водогони.
Так, на відстані 110 км від будівлі знаходиться  Чорнобильська АЕС, в
10-ти км – науково-дослідний ядерний  реактор Національної академії наук України, до заводу медпрепаратів ВО “Укрпобутхімпрепарат”, у виробництві якого використовується аміак – 1,3 км, ВО “Росинка” – 4 км (має запас аміаку), до заводу ім. Ломоносова – 5 км (має запаси дихлоретану, соляної кислоти, інші СДОР), до Деснянського та Дніпровського водогонів 10-12 км (мають запаси хлору).
2.    Дії персоналу Державіаслужби при виникненні надзвичайних ситуацій
Навчання персоналу Державіаслужби діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється за місцем роботи.
Головний спосіб оповіщення персоналу Державіаслужби про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення по телефону, мережам провідного мовлення (через гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції і телебачення. Для притягнення уваги персоналу в екстремальних ситуаціях перед передачею інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби (гудки підприємств, транспорту).
Доведення сигналів оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до керівництва Державіаслужби покладається на чергового диспетчера Центральної диспетчерської служби Державіаслужби.
Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту “УВАГА ВСІМ!”. Почувши такий сигнал, негайно треба включити гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення штабу ЦЗ  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста.
Наслідками виникнення надзвичайних ситуацій можуть бути:
радіаційне ураження персоналу, радіоактивне забруднення прибудинкової території, приміщень адміністративної будівлі;
хімічне зараження сильнодіючими отруйними речовинами повітря;
біологічне зараження;
виникнення пожеж в службових приміщеннях;
зруйнування (значне пошкодження) будівлі внаслідок стихійного лиха.

2.2.    Дії персоналу і правила поведінки при аваріях на транспорті, підприємствах та енергетичних установках з викидом (розливом) радіоактивних речовин


Виникнення аварій (катастроф) на транспорті, підприємствах та енергетичних установках з викидом (розливом) радіоактивних речовин являє серйозну небезпеку.
Серед органів відчуття людини природа не передбачила апарат, який сигналізував би про присутність радіації, її рівень та міру небезпеки.
До людського організму радіоактивні речовини потрапляють при диханні, заковтуванні, а також через пошкоджений шкіряний покрив.
Факторами небезпеки радіації є: забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин та ін.), внаслідок радіаційної аварії.
Дії у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки
При оголошенні сигналу “РАДІАЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ”:
привести у готовність засоби індивідуального захисту і тримати їх постійно при собі;
по команді керівництва одягнути засоби індивідуального захисту на себе;
для захисту поверхні тіла від забруднення радіоактивними речовинами використовувати одежу, комбінезони, чоботи, плівкові (полімерні) накидки, куртки або плащі;
перевірити герметизацію приміщень, стан вікон та дверей. Уменшіть проникнення радіаційних речовин в будинок для чого щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.
загерметизувати продукти харчування і створити в ємкостях запас води;
відключити електронагрівальні прилади;
далі діяти за рекомендаціями штабу цивільного захисту.
Не панікуйте, слухайте повідомлення. Попередьте сусідів по службовому приміщенню. Підготуйтеся до можливої евакуації.
Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі.

2.3.    Дії персоналу і правила поведінки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах


Дії персоналу у випадку загрози хімічного зараження виконуються за сигналом “ХІМІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ”.
Отримавши цей сигнал надіньте засоби індивідуального захисту органів дихання, найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки), заховайтеся у захисній споруді або покиньте район аварії. Якщо ж відсутня така можливість то необхідно залишитись у приміщенні, провести його герметизацію,  включити радіо і чекати повідомлень штабу цивільного захисту.
Запам'ятайте! Надійна герметизація приміщення повністю виключає проникнення сильнодіючих отруйних речовин (далі – СДОР) в приміщення.
Покинувши зону зараження СДОР, зніміть верхній одяг, залиште її на вулиці, прийміть душ, умийтесь з милом, промийте очі і пополощіть рот. При підозрі на ураження СДОР пийте побільше рідини (чай, молоко і т.д.) та зверніться за допомогою до медичного працівника
Засоби індивідуального захисту органів дихання: фільтруючі промислові протигази. При дуже високих концентраціях – ізолюючі протигази і захисний одяг. При їх відсутності – ватяна марлева пов’язка або рушник, попередньо змочені водою або 5% розчином лимонної кислоти.

2.4.    Дії персоналу і правила поведінки під час землетрусу
При завчасному попереджені про загрозу землетрусу перед виходом з службового приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, взяти необхідні речі, документи і вийти на вулицю. Із службових приміщень і будівлі треба виходити швидко, не заважаючи іншим по сходах аварійних виходів, що розташовані в двох місцях адміністративної будівлі. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку.
Якщо землетрус почався раптово, коли зібратися і вийти з службової кімнати (адміністративної будівлі) виявляється неможливим, необхідно зайняти місце (встати) у дверному прорізі капітальної внутрішньої стіни, тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу - швидко вийти на вулицю.
У подальшому необхідно діяти у відповідності з обстановкою, що склалася, виконувати всі розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Якщо після поштовхів землетрусу мають місце значні руйнування адміністративної будівлі то не намагайтеся скористатися сходами, а тим більше ліфтом, щоб залишити будівлю, вони можуть бути пошкоджені (зруйновані). Залишати будівлю необхідно тільки у випадку пожежі, що почалася і в разі загрози обвалення конструкцій.
Якщо вас завалило уламками стін, стелі, меблями, постарайтеся самі допомогти собі і тим, хто прийде на допомогу; подавайте сигнали (стукайте по металевих предметів, перекриттях), щоб вас почули і виявили. Робіть це при зупинці роботи рятувального обладнання (в «хвилини тиші»). При отриманні травми надайте собі посильну допомогу. Влаштуйтеся зручніше, приберіть гострі, тверді предмети, що колють, сховайтеся. Якщо важким предметом придавило будь-яку частину тіла, масажуйте її для підтримки циркуляції крові. Чекайте рятувальників, вас обов'язково знайдуть.
 Якщо сильні підземні поштовхи застали вас на вулиці, слід якнайдалі відійти від будинків. Не можна залишатися поблизу об'єктів, що мають легкозаймисті і сильнодіючі отруйні речовини, на мостах і шляхопроводах. Не можна триматися за високі стовпи і паркани, ховатись на нижніх поверхах і в підвальних приміщеннях будинків.

2.5.    Дії персоналу та правила поведінки при виникненні пожежі

Всі приміщення адміністративної будівлі обладнано  системою оповіщення працівників та відвідувачів на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації для організації їх евакуації та виконання вказівок адміністрації.
Система оповіщення приводиться в дію  в ручному режимі по команді із інженерного центру ДП “Укрсервіс Мінтрансу”.
У разі виникнення пожежі в адміністративній будівлі необхідно терміново повідомити пожежний пост за телефоном “141-01”, знеструмити все електрообладнання та оргтехніку, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння. Здійснити порятунок людей і матеріальних цінностей. При необхідності евакуюватися.
В адміністративній будівлі діє автоматизована система гасіння пожежі. Розпорядження керівника організації, або голосові об’яви по радіомережі є обов’язковими для всіх працівників. Покидання адміністративної будівлі працівниками здійснюється по сходах, що розташовані в двох місцях будівлі у порядку визначеному планом евакуації. Не користуйтеся ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути.
Правила поведінки при находженні працівника у будівлі охопленій пожежею:
перш чим зайти у приміщення охоплене вогнем, накрийтеся з головою мокрим пальто, плащем, куском тканини;
двері у задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути спалаху полум’я від швидкого притоку свіжого повітря;
у сильно задимленому приміщенні рухатись повзком або пригнувшись;
для захисту від угарного газу необхідно надіти протигаз або дихайте через мокру тканину;
якщо на Вас загорівся одяг, лягайте на підлогу (землю) і перекачуйтеся, збийте полум’я; бігти не можна – це ще дужче роздує полум’я;
при тушінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани, воду, пісок, землю і другі засоби.

2.6.    Дії персоналу в інших випадках виникнення надзвичайних ситуацій

Під час урагану, шквалу треба сховатись у підвалах, підпіллях, погребах, канавах, траншеях, сховищах цивільного захисту.
Від селю порятунок у тому, щоб терміново і завчасно залишити зону, яку він може затопити.
У разі прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду, аварійного або форсованого спрацювання водосховищ гідроелектростанцій, оповіщення здійснюється системою оповіщення за сигналом “ПРОХОЛОДА 431”, “КАСКАД” та телефонами каналів прямого зв’язку. З отриманням цього сигналу необхідно терміново залишити зону можливого затоплення.

2.7.    Дії персоналу при отриманні (відміни) сигналу повітряної небезпеки
При отриманні сигналу “ПОВІТРЯНА ТРИВОГА” необхідно:
припинити роботу;
виключити електроенергію, перекрити газ, воду;
взяти засоби індивідуального захисту, документи;
швидко покинути приміщення та перейти у захисну споруду або сховатися на місцевості (у підземному переході, підвалі будинку);
додержуватись спокою і порядку;
бути уважним до об’яв.
При отриманні сигналу “ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ” необхідно:
покинути захисну споруду, повернутись на робоче місце та відновити роботу;
бути в готовності до повторного повітряного нападу противника;
завжди мати при собі засоби індивідуального захисту;
бути уважним до об’яв штабу цивільного захисту.

3.    Порядок евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

З отриманням розпорядження керівника Державіаслужби про евакуацію, або голосової об’яви по радіомережі, всьому персоналу Державіаслужби необхідно в робочому кабінеті знеструмити все електрообладнання та оргтехніку, взяти документи, матеріальні цінності та покинути адміністративну будівлю згідно схеми евакуації, яка вивішена на кожному поверсі будівлі. Покидання адміністративної будівлі персоналом здійснюється по сходах, що розташовані в двох місцях будівлі. Не користуйтеся ліфтами так як електромережу можуть раптово вимкнути. У подальшому діяти згідно з Планом евакуації персоналу Державіаслужби та виконувати вказівки членів евакуаційної комісії Державіаслужби.


4.    Правила користування індивідуальними засобами захисту
4.1.    Правила користування респіратором
Респіратори застосовують для захисту органів дихання від радіоактивного і ґрунтового пилу.
Респіратор – це фільтруюча півмаска, оснащена двома клапанами вдиху, одним клапаном видиху, наголовачем і носовим затискачем. При вдиху повітря проходить через усю зовнішню поверхню півмаски і фільтр, очищається від пилу і через вдихувальні клапани потрапляє в органи дихання. При видиху повітря виходить назовні через видихальний клапан.
Принцип дії респіратора ґрунтується на тому, що при вдиху повітря послідовно проходить крізь фільтрувальний поліуретановий шар маски, де очищається від грубодисперсного пилу, потім крізь фільтрувальний полімерний волокнистий матеріал, де очищається від тонкодисперсного пилу. Після очищення повітря крізь клапани вдиху потрапляє у підмасковий простір та в органи дихання. При видиханні повітря з підмаскового простору виходить через клапан видиху.
Порядок користування респіратором
Надіньте респіратор РК-3 на обличчя так, щоб підборіддя і ніс були всередині. Тасьми натягніть на тім'я голови і на потилицю. Відрегулюйте їх довжину за допомогою протяжок. Кінці носового затискача притисніть до носа.
Дії при тривалому користуванні респіратором.
Якщо в респіраторі накопичилась волога від повітря, що видихається, то її видаляють з підмаскового простору через видихальний клапан. Для цього треба періодично схиляти голову вниз. Якщо респіратор використовується для захисту від радіоактивного пилу при об’ємному виділенні вологи, його можна зняти на 1-2 хв. Після видалення з нього ганчіркою вологи, знову одягти респіратор у вище вказаній послідовності.

4.2.    Правила користування протигазом
Протигази призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів.
Принцип дії фільтруючого протигазу ґрунтується на ізоляції органів дихання від забруднюючого навколишнього середовища й очищення вдихаємого повітря від токсичних аерозолів і парів у фільтруючо-поглинаючій системі.
При використанні протигаза необхідно:
1. Надіти сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона була на лівому боці.
2. Відрегулювати за допомогою пряжки довжину плечового ременя так, аби його краї опинилися на рівні талії.
3. Вийняти панорамну маску ППМ-88 та протигазовий фільтр марки А1В1Е1К1 із сумки, відкрутити захисні кришки з фільтра і прикрутити  його до маски.
4. Затримати дихання, заплющити очі, взяти панорамну маску ППМ-88 обома руками так, щоб великі пальці були ззовні, а решта – всередині.
5. Прикласти в нижню частину панорамної маски підборіддя, різким рухом рук вгору і назад, натягнути маску на тім’я голови. Панорамна маска повинна щільно прилягати до обличчя. У разі необхідності відрегулюйте щільність прилягання маски зміною довжини тясми за допомогою протяжок.
6. Видихнути повітря, відкрити очі, продовжувати дихати.

5.    Протипожежне устаткування та інвентар адміністративної будівлі,
порядок їх використання під час пожежі

 
Система оповіщення на випадок пожежі

Всі приміщення будинку обладнано  системою оповіщення працівників та відвідувачів на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації для організації їх евакуації та виконання вказівок адміністрації.
Приводиться в дію  в ручному режимі по команді із інженерного центру ДП “Уксервіс Мінтрансу”.

Протипожежне устаткування та інвентар

1. Адресна автоматична пожежна сигналізація (АПС).
2. Внутрішній протипожежний водогін. Вогнегасники.
3. Установка автоматичного сплінклерного водяного пожежогасіння.
4. Установка автоматичного газового пожежегасіння.
5. Установка автоматичного порошкового пожежегасіння.
6. Система опускання та блокування ліфтів.
7. Система димовидалення.
8. Система підпору повітря.
9. Система відключення вентиляції та кондиціонування.
10. Система відключення енергопостачання.

Адресна автоматична пожежна сигналізація (АПС)

АПС застосовується для виявлення пожежі на початковій стадії, в ній використовуються датчики трьох типів: комбіновані – реагують на дим (СО), тепло та хімічні продукти горіння температура спрацювання +65?С, теплові – (ними обладнано приміщення кухні), реагують на тепло t спрацювання +65?С, ручні сповіщувачі з написом “Пожежа”, “У випадку пожежі натиснути кнопку”, які розташовані на шляхах евакуації, сходових клітинах, біля ніш пожежних кранів (ПК).
При спрацюванні одного датчика в любому приміщенні будівлі чи від ручного сповіщувача на інженерний центр (ІЦ) надходить сигнал з точним визначенням місця спрацювання, автоматично відключається вентиляція та кондиціонування на поверсі де сталося спрацювання, щоб запобігти розповсюдженню диму через вентсистеми.
При спрацюванні пари датчиків в коридорах будівлі АПС автоматично:
-    надсилає на ІЦ сигнал з точним визначенням місця спрацювання;
-    опускає ліфти на перший поверх та блокує їх з відчиненими дверима;
-    включає підпір повітря в шахти ліфтів (для захисту пасажирів від диму) та сходові клітини (для забезпечення евакуації працюючих);
-    включає димовидалення на поверсі де сталося спрацювання;
-    відключає вентиляцію та кондиціонування на поверсі де сталося спрацювання, щоб запобігти розповсюдженню диму через вентсистеми;
-    відключає енергопостачання (крім аварійного освітлення) на поверсі де сталося спрацювання;   
При спрацюванні двох незалежних датчиків в приміщеннях обладнаних порошковим та газовим пожежогасінням АПС автоматично:
-    надсилає на ІЦ сигнал з точним визначенням місця спрацювання;
-    включає звукову та світлову попереджувальну сигналізацію (для того щоб обслуговуючий персонал залишив приміщення) і через 30 сек при зачинених дверях дає команду на спрацювання систем пожежогасіння.

Внутрішній протипожежний водогін (вогнегасники) – передбачений для гасіння пожеж. Пожежні крани, вогнегасники розташовані на кожному  поверсі за дверима з написом ПК.

Сплінкерне автоматичне водяне пожежогасіння (АВПГ)  –  призначене для гасіння пожежі локально. Будинок обладнано (з 1 по 24 поверхи, а також паркінг, підвал ) АВПГ. При підвищенні температури у коридорі або приміщенні будівлі до +70?С  спрацьовує сплінкер та проводиться автоматично подача води для гасіння пожежі.

Порошкове та газове автоматичне пожежогасіння – призначене для гасіння пожежі по об’єму.
Порошковим  та газовим автоматичним пожежогасінням забезпечені  приміщення з коштовним електронним обладнанням (серверні, ІЦ, аерозв’язок), цінною документацією (архіви), електрощитові тощо (де вода при гасінні пожежі може принести шкоди більше, ніж користі).
 При спрацюванні двох незалежних датчиків в приміщеннях обладнаних порошковим та газовим пожежогасінням АПС автоматично включає звукову та світлову попереджувальну сигналізацію (для того щоб обслуговуючий персонал залишив приміщення) і через 30 сек. при зачинених дверях дає команду на спрацювання систем пожежегасіння; 
Порошкове  та газове автоматичне пожежогасіння можна привести в дію і в ручному режимі шляхом натискання кнопки ручного сповіщувача який знаходиться біля дверей кожного приміщення з такими системами (такі сповіщувачі не мають ніяких написів).

Система опускання та блокування ліфтів

При виникненні серйозного загоряння коли є загроза розповсюдженню пожежі та задимленню будинку ліфти опускаються на перший поверх та блокуються  з відчиненими дверима.
Приводиться в дію автоматично сигналізацією при спрацюванні двох незалежних датчиків в коридорах будівлі, із ніш пожежних кранів або в ручному режимі по команді із інженерного центру.
Системи димовидалення, підпору повітря, відключення
вентиляції та кондиціонування
При загрозі задимлення приміщень і виникненню ускладнень пов’язаних з цим при евакуації працівників із будинку задіється протидимний захист – системи димовидалення, підпору повітря, відключення вентиляції та кондиціонування – на поверсі де виникла пожежа відкриваються люки і відкачується задимлене повітря,  у сходові клітини та шахти ліфтів нагнітається повітря із зовні будинку, разом з цим припиняється вентиляція та кондиціонування приміщень будинку щоб запобігти розповсюдженню диму через вентиляційні шахти.
Ці системи приводиться в дію автоматично сигналізацією при спрацюванні двох незалежних датчиків в коридорах будівлі, або в ручному режимі по команді із інженерного центру чи із ніш пожежних кранів шляхом натискання чорної кнопки.

Система відключення енергопостачання

Щоб запобігти ураженню електричним струмом при гасінні пожежі чи при знеструмленню електрообладнання на поверсі де виникло загоряння  необхідно відключити всю електромережу. 
 Ця система приводиться в дію автоматично сигналізацією при спрацюванні двох незалежних датчиків в коридорах будівлі, або в ручному режимі по команді із інженерного центру чи із ніш пожежних кранів шляхом натискання чорної кнопки.


Начальник управління роботи з персоналом,
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту,
охорони праці та соціального забезпечення                                 О.П. Дробенко

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua