Угода між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення

Україна, з одного боку, та Європейське Співтовариство, з іншого боку (далі – Сторони),

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що двосторонні угоди про повітряне сполучення, укладені між Україною та усіма державами–членами Європейського Співтовариства, містять положення, які суперечать нормам права Співтовариства,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Європейське Співтовариство  має виключну компетенцію стосовно деяких аспектів, які можуть бути включені до двосторонніх угод про повітряне сполучення між державами–членами Європейського Співтовариства і третіми країнами,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що відповідно до норм права Європейського Співтовариства авіапідприємства Співтовариства, засновані у державі–члені, мають право на недискримінаційний доступ до повітряних маршрутів між державами–членами Європейського Співтовариства і третіми країнами,

ЗВАЖАЮЧИ на те, що угоди між Європейським Співтовариством i певними третіми країнами передбачають для громадян таких третіх країн право володіти авіапідприємствами, ліцензованими відповідно до норм права Європейського Співтовариства,

ВИЗНАЮЧИ, що певні положення двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами–членами Європейського Співтовариства, які суперечать нормам права Європейського Співтовариства, повинні бути приведені у відповідність з ними з метою створення міцної правової бази для повітряного сполучення між Україною й державами–членами Європейського Співтовариства та збереження безперервності таких повітряних перевезень,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Європейське Співтовариство у рамках цих домовленостей не прагне збільшити загальний обсяг повітряних перевезень між Україною й державами–членами  Європейського Співтовариства, вплинути на баланс між авіапідприємствами України й авіапідприємствами Співтовариства або домовитися про внесення змін i доповнень до існуючих двосторонніх угод про повітряне сполучення, які стосуються прав на здійснення перевезень,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1
Загальні положення

1. Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено іншого, визначення викладені в Додатку 4 до цієї Угоди.

2. Посилання в кожній з угод, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, на громадян держави–члена, яка є стороною такої угоди, вважаються посиланнями на громадян держав–членів Європейського Співтовариства.

3. Посилання в кожній з угод, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, на авіапідприємства держави–члена, яка є стороною такої угоди, вважаються посиланнями на авіапідприємства, призначені цією державою–членом.

СТАТТЯ 2
Призначення, що здійснюються державою-членом

1. Положення пункту 2 цієї статті замінюють собою відповідні положення статей, перелік яких наведено відповідно в пунктах «а» i «b» Додатка 2  до цієї Угоди, стосовно призначення авіапідприємства відповідною державою–членом та наданих йому Україною дозволів на польоти і технічних дозволів.

2. Після отримання повідомлення про призначення авіапідприємства від держави–члена Україна надає відповідні дозволи на польоти і технічні дозволи з мінімальною процедурною затримкою за умови, що:

і) авіапідприємство засновано на території держави–члена, яка його призначила, відповідно до Договору про заснування Європейського Співтовариства, авіапідприємство має чинну ліцензію на здійснення перевезень згідно з нормами права Європейського Співтовариства;

іі) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством здійснюється і підтримується державою–членом, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, а у призначенні  вказані відповідні авіаційні власті; та

ііі) авіапідприємство належить на умовах володіння повним або контрольним пакетом акцій  та контролюється державами–членами та (або) громадянами держав–членів, та (або) державами, які зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, та (або) громадянами цих держав.

СТАТТЯ 3
Тимчасове припинення й анулювання дозволів Україною

1. Положення пункту 2 цієї статті замінюють собою відповідні положення статей, перелік яких наведено відповідно в пунктах «а» i «b» Додатка 2 до цієї Угоди, стосовно відмови, анулювання, тимчасового припинення або обмеження дозволів на польоти і технічних дозволів авіапідприємства, призначеного державою–членом.

2. Україна може відмовити у видачі, анулювати, тимчасово припинити або обмежити дозволи на польоти або технічні дозволи авіапідприємства, призначеного державою–членом, у випадках, якщо:

і) авіапідприємство не засновано на території держави–члена, яка його призначила, відповідно до Договору про заснування Європейського Співтовариства, або авіапідприємство не має чинної ліцензії на здійснення перевезень, яка видається відповідно до норм права Європейського Співтовариства;

іі) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством не здійснюється або не підтримується державою–членом, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, або у призначенні  не вказані відповідні авіаційні власті; або

ііі) авіапідприємство не належить на умовах володіння повним або контрольним пакетом акцій та не контролюється державами–членами та (або) громадянами держав–членів, та (або) державами, які зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, та (або) громадянами цих держав.

Використовуючи своє право згідно із цим пунктом, Україна не повинна дискримінувати авіапідприємства Співтовариства на підставі національної приналежності.

СТАТТЯ 4
Безпека польотів

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють статті, зазначені в пункті «с» Додатка 2 до цієї Угоди.

2. У випадку, коли держава–член призначила авіапідприємство, фактичний нормативний контроль над яким здійснюється і підтримується іншою державою–членом, надані Україні права стосовно забезпечення безпеки польотів згідно з Угодою між державою–членом, яка призначила авіапідприємство, та Україною однаково застосовуються нею щодо прийняття, дотримання або підтримання стандартів з безпеки польотів такою іншою державою–членом і щодо дозволу на польоти цього авіапідприємства.

СТАТТЯ 5
Оподаткування авіаційного палива

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють відповідні положення статей, зазначених у пункті «d» Додатка 2 до цієї Угоди.

2. Незважаючи на будь-яке інше положення протилежного змісту, ніщо в кожній з угод, перелік яких наведено в пункті «d»  Додатка 2 до цієї Угоди, не перешкоджає державі–члену встановлювати на недискримінаційній основі податки, збори, мита і митні збори на паливо, що постачається на її територію для використання повітряним судном призначеного авіапідприємства України, яке здійснює перевезення між одним пунктом на території такої держави–члена та іншим пунктом на території такої держави–члена або на території іншої  держави–члена.

СТАТТЯ 6
Тарифи на перевезення

1. Положення пункту 2 цієї статті доповнюють статті, перелік яких наведено в пункті «е» Додатка 2 до цієї Угоди.

2. Тарифи на перевезення, які здійснюються повністю в межах Європейського Співтовариства авіапідприємством (авіапідприємствами), яке призначено Україною згідно із зазначеною в Додатку 1 до цієї Угоди  угодою, що містить положення, зазначене в пункті «е» Додатка 2 до цієї Угоди, встановлюються відповідно до норм права Європейського Співтовариства.

СТАТТЯ 7
Додатки до цієї Угоди

Додатки до цієї Угоди становлять її невід’ємну частину.

СТАТТЯ 8
Перегляд або внесення змін

Сторони можуть будь-коли за взаємною згодою переглянути цю Угоду або внести зімни та доповнення до неї.

СТАТТЯ 9
Набуття чинності

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

2. Ця Угода застосовується до всіх угод, перелік яких викладено в пункті «b» Додатка 1 до цієї Угоди, після набуття ними чинності.

СТАТТЯ 10
Втрата чинності

1. У випадку, коли угода, зазначена в Додатку 1 до цієї Угоди, втрачає чинність, одночасно припиняється дія всіх положень цієї Угоди стосовно угоди, зазначеної відповідно в Додатку 1 до цієї Угоди.

2. У випадку, коли всі угоди, перелік яких наведено в Додатку 1 до цієї Угоди, втрачають чинність, одночасно ця Угода втрачає чинність.

СТАТТЯ 11
Реєстрація

Ця Угода та зміни і доповнення до неї реєструються в Міжнародній організації цивільної авіації.

На посвідчення чого, ті, що підписалися нижче, будучи належним чином уповноваженими, підписали цю Угоду.

Вчинено в Києві першого грудня дві тисячі п’ятого року у двох примірниках, кожний українською, чеською, датською, голландською, англійською, естонською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською, латиською, литовською, мальтійською, польською, португальською, словацькою, словенською, іспанською, шведською, а також російською мовами. У випадку розбіжностей текст англійською мовою превалює.

ЗА УКРАЇНУ   

ВІКТОР ЮЩЕНКО

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО   

ЕНТОНІ БЛЕР                                                    

ЖУЗЕ МАНУЕЛЬ БАРРОЗУ                           

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua