Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення від 12 січня 1993 року (27 - 28 червня 2006 року)

ДОДАТОК 2

Протокол
про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та
Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення
від 12 січня 1993 року

Уряд України та Уряд Держави Ізраїль, далі - Договірні Сторони, розглянувши Угоду між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення від 12 січня 1993 року, далі - Угода, визнаючи необхідність лібералізувати повітряні перевезення між Україною та Державою Ізраїль, домовились про таке:

Стаття 1

Доповнити Статтю І "Визначення" Угоди пунктом "j", викладеним у такій редакції:

 1. термін "стандарт" означає будь-які вимоги до фізичних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, технічних характеристик, персоналу або правила, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності міжнародної аеронавігації та яких будуть дотримуватись Договірні Сторони відповідно до Конвенції; у випадку неможливості дотримання стандарту Договірні Сторони в обов'язковому порядку направляють в Міжнародну організацію цивільної авіації повідомлення у відповідності зі Статтею 38 Конвенції.

Стаття 2

Пункт 1 Статті ІІІ "Призначення авіапідприємств та надання дозволу на польоти" Угоди викласти в такій редакції:

Кожна Договірна Сторона має право призначити одне або більше авіапідприємств для експлуатації договірних ліній та відкликати чи замінити такі призначення, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону. На кожний встановлений маршрут будь-яка Договірна Сторона може призначати тільки одне авіапідприємство.

Стаття 3

Статтю VІ Угоди викласти в такій редакції:

Стаття VI
Тарифи

 1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони можуть вимагати від призначеного авіапідприємства повідомлення про встановлення та введення в систему бронювання тарифів на міжнародні повітряні перевезення, які здійснюються відповідно до цієї Угоди.
 2. Не обмежуючи застосування антимонопольного законодавства та законодавства стосовно захисту прав споживачів держави кожної Договірної Сторони, втручання авіаційних властей Договірних Сторін обмежується таким:
 • запобіганням встановленню надмірно низьких або дискримінаційних тарифів або практики їх застосування;
 • захистом споживачів від застосування надмірно високих або надмірно обмежуючих тарифів, пов'язаних зі зловживанням домінуючим становищем на ринку або змовою авіапідприємств; або
 • захистом авіапідприємств від встановлення тарифів, які штучно занижені завдяки прямій або непрямій урядовій субсидії чи підтримці, за винятком державної допомоги стосовно авіаційної безпеки.
 1. Якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони вважають, що поданий тариф є несумісним з положеннями цієї статті, вони надсилають відповідне повідомлення призначеному авіапідприємству, яке після отримання такого повідомлення негайно призупиняє застосування тарифу. Водночас авіаційним властям іншої Договірної Сторони направляється запит про проведення консультацій стосовно тарифів разом з роз'ясненням про причини незадоволення. Такі консультації мають бути проведені не пізніше тридцяти (30) днів з дати отримання такого запиту. Якщо домовленостей не досягнуто, рішення авіаційних властей Договірної Сторони країни початку перевезення переважає.

Стаття 4

Доповнити Угоду Статтею IXа, викладеною в такій редакції:

Стаття IXа
Безпека польотів

 1. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час направити запит про проведення консультацій стосовно стандартів з безпеки польотів, щодо екіпажу, повітряних суден або їх експлуатації, прийнятих іншою Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти (30) днів з дати запиту.
 2. Якщо після проведення таких консультацій одна Договірна Сторона виявить, що інша Договірна Сторона не дотримується та належним чином не застосовує мінімальні стандарти, встановлені на той час згідно з Конвенцією, ця Договірна Сторона повідомить іншу Договірну Сторону про виявлені недоліки, а також про заходи, які необхідно вжити для приведення у відповідність до цих мінімальних стандартів. Інша Договірна Сторона повинна усунути виявлені недоліки. Якщо інша Договірна Сторона не може усунути недоліки протягом погодженого періоду, то це буде підставою для застосування Статті IV цієї Угоди.
 3. Дотримуючись Статті 16 Конвенції, Договірні Сторони погодились, що повітряні судна, які експлуатуються авіапідприємством (авіапідприємствами) однієї Договірної Сторони для здійснення перевезень на територію держави іншої Договірної Сторони або з неї, можуть при перебуванні на території держави іншої Договірної Сторони бути об'єктом для проведення уповноваженими представниками іншої Договірної Сторони огляду (в цій статті - інспекція на пероні) за умови, що це не призведе до необґрунтованої затримки рейсу. Визнаючи зазначені в Статті 33 Конвенції зобов'язання, під час проведення інспекції на пероні може бути перевірена дійсність документів щодо повітряного судна, свідоцтва членів екіпажу, а також стан повітряного судна та його обладнання на відповідність стандартам, встановленим згідно з Конвенцією на момент проведення інспекції.
 4. Якщо при проведенні інспекції або серії інспекцій на пероні встановлено, що:
 1. повітряне судно або його експлуатація не відповідає мінімальним стандартам, встановленим на той час згідно з Конвенцією; або
 2. відсутні ефективне впровадження та дотримання стандартів з безпеки польотів, встановлених на той час згідно з Конвенцією;

то Договірна Сторона, яка здійснила інспекцію, може дійти висновку, що вимоги, згідно з якими були видані або визнані дійсними посвідчення або свідоцтва щодо повітряного судна або його екіпажу, або вимоги щодо експлуатації повітряного судна не відповідають мінімальним стандартам, встановленим згідно з Конвенцією.

 1. У разі відмови представника авіапідприємства однієї Договірної Сторони в проведенні згідно з пунктом 3 цієї статті інспекції на пероні повітряного судна, яке експлуатується авіапідприємством цієї Договірної Сторони, може зробити висновок, що існує невідповідність стандартам, про які йдеться в пункті 4 цієї статті.
 2. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право негайно призупинити або змінити умови дозволу на виконання польотів авіапідприємства(авіапідприємств) іншої Договірної Сторони, якщо за результатами консультацій, проведення інспекцій на пероні, у разі відмови в проведенні інспекції на пероні або в інших випадках перша Договірна Сторона вирішить, що такі дії є необхідними для забезпечення безпеки польотів.
 3. Будь-які дії однієї Договірної Сторони у відповідності з пунктом 2 або пунктом 6 цієї Статті припиняються, як тільки підстава для вжиття заходів усунена.
 4. Стосовно пункту 2 цієї статті, якщо встановлено, що одна Договірна Сторона продовжує не дотримуватись стандартів Міжнародної організації цивільної авіації після закінчення погодженого періоду, Генеральному секретарю Міжнародної організації цивільної авіації повинно бути надіслане повідомлення про це. Також має бути направлене повідомлення про задовільне вирішення проблеми.

Стаття 5

Доповнити Угоду Статтею IXb, викладеною в такій редакції:

Стаття ІХ b
Рейси, на яких заборонено палити

 1. Кожна Договірна Сторона забороняє або зобов'язує свої авіапідприємства забороняти паління на всіх пасажирських рейсах, що виконуються між територіями Договірних Сторін.
 2. Палити забороняється у будь-якій частині повітряного судна з моменту прийняття пасажирів на борт до моменту їх висадки.
 3. Кожна Договірна Сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення дотримання своїми авіапідприємствами, пасажирами, яких вони перевозять, та екіпажами зазначеної в цій статті заборони паління, включаючи стягнення відповідного штрафу за її недотримання.


Стаття 6

Статтю ХІІ "Ємність" Угоди викласти в такій редакції:

Стаття ХІІ
Ємність та затвердження розкладів руху

 1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін надаються справедливі та рівні можливості для конкуренції при здійсненні повітряних перевезень за встановленими маршрутами.
 2. Кожна Договірна Сторона дозволяє кожному призначеному авіапідприємству встановлювати ємність міжнародних повітряних перевезень, виходячи з експлуатаційних умов, зазначених у додатку до цієї Угоди.
 3. При експлуатації договірних ліній призначені авіапідприємства забезпечуватимуть ємність перевезень у суворій відповідності до очікуваного попиту на перевезення між територіями Договірних Сторін.
 4. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони подає для затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони розклад руху не менше ніж за тридцять (30) днів до запропонованої дати початку виконання перевезень. В окремих випадках цей строк може бути скорочений за згодою зазначених властей.
 5. Будь-які подальші зміни стосовно затвердженого розкладу руху призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони подаються авіаційним властям іншої Договірної Сторони на затвердження.


Стаття 7

Статтю ХVІІІ Угоди викласти в такій редакції:

Стаття ХVІІІ
Вирішення спорів

 1. Будь-які спори, що виникають між Договірними Сторонами стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, в першу чергу, намагаються вирішити шляхом переговорів. Якщо Договірні Сторони не досягають згоди шляхом переговорів, вони можуть погодитись передати цей спір на розгляд третій особі, органу або організації, яка обирається ними за взаємною згодою.
 2. Якщо Договірні Сторони не вирішують спір шляхом переговорів або за допомогою третьої сторони, вони можуть погодитись передати спір на розгляд арбітражу в складі трьох арбітрів, по одному з яких призначає кожна Договірна Сторона, а третього призначають обидві Договірні Сторони. Кожна Договірна Сторона призначає арбітра протягом 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами будь-якою Договірною Стороною повідомлення про арбітражне вирішення спору, а третього арбітра буде призначено протягом наступних 60 днів. Якщо будь-яка Договірна Сторона не призначає арбітра протягом встановленого строку або якщо вчасно не призначено третього арбітра, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації може на вимогу будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи арбітрів, як того вимагає справа. У будь-якому випадку третій арбітр має бути громадянином третьої держави та діятиме як голова арбітражного суду і визначатиме місце проведення арбітражу. Якщо сторони не домовились про інше, арбітраж встановлює власні процедури та визначає закон, який буде застосовуватись.
 3. Будь-яке рішення, прийняте арбітражним судом, оформлюється письмово та містить його аргументацію. Воно є обов'язковим для обох Договірних Сторін, якщо вони не домовились про інше під час передачі спору до арбітражу.
 4. Кожна Договірна Сторона сплачує витрати призначеного нею арбітра. Всі інші витрати арбітражу, включаючи витрати третього арбітра, рівно розподіляються між Договірними Сторонами.
 5. Доти, доки одна Договірна Сторона або призначене нею авіапідприємство не виконує рішення, прийняте згідно з пунктом 3 цієї статті, інша Договірна Сторона може обмежити, призупинити користування або скасувати будь-які права чи привілеї, надані нею в рамках цієї Угоди такій першій Договірній Стороні або призначеному нею авіапідприємству.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua