Конференція генеральних директорів цивільної авіації на тему „Глобальна стратегія у сфері безпеки польотів"

20-22 березня 2006 року у Монреалі (Канада) у Штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) відбулася Конференція Генеральних директорів цивільної авіації на тему „ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ".

Повноважні представники 153 Договірних держав ІКАО та 26 міжнародних організацій зібралися на цьому форумі задля досягнення консенсусу для покращення стану безпеки  польотів у світі та опрацювання необхідних скоординованих дій усіх держав світу, ІКАО та авіаційної промисловості.

Генеральні директори цивільної авіації розглянули поточний стан безпеки польотів, глобальні та регіональні тенденції управління питаннями безпеки авіації, стан контролю за забезпеченням безпеки польотів та сучасні ініціативи країн та галузі.

Було відзначено, що світова авіаційна система у своїй основі залишається безпечною, свідченням чого є вражаюче зростання авіаційної діяльності на фоні того, що питомий показник кількості загиблих в авіакатастрофах на 100 мли, пас.-миль скоротився з 4,48 у 1945 році до 0,04 у 1995 році. При цьому показник, що стосується перевезень на регулярній основі, знизився з 0,12 на 100 тис. рейсів у 1995 році до 0,04 у 2004 році, тобто на 66% на тлі росту обсягів перевезень на 27%. Однак у 2005 році сталося 21 авіакатастрофа з людськими жертвами, що є тривожним сигналом для галузі та спонукає до вжиття термінових заходів для усунення недоліків у сфері безпеки польотів.

Конференція була одностайною, що єдина світова стратегія усунення недоліків в аспектах безпеки польотів є найважливішою концепцією ІКАО. Концепція ґрунтується на засадах солідарного характеру відповідальності за безпеку польотів та тому, що підвищення рівня безпеки польотів в усьому світі можливо лише за умови провідної ролі ІКАО та співробітництва, взаємодії та узгоджених зусиль усіх заінтересованих сторін.

Ця стратегія полягає у безперервності здійснення з боку ІКАО Універсальної програми перевірок контролю безпеки польотів (УППКБП), наданні допомоги країнам для удосконалення їх національних систем та досягнення уніфікованого рівня дотримання стандартів та рекомендованої практики ІКАО, заохочення обміну між державами інформацією щодо стану безпеки польотів, даними щодо льотної придатності повітряних суден, стимулюванні контактів та обміну інформацією між: державами-розробника та реєстрації для забезпечення безпечної експлуатації повітряних суден, запровадженні проактивної системи управління безпекою польотів, дотримання практики визнання на основі перевірок посвідчень та свідоцтв, нагляду за іноземними повітряними суднами та постійного дослідження факторів ризику у сфері безпеки польотів для управління ними.

Належний контроль за забезпеченням безпеки польотівз боку держави є основоположним принципом і тому було прийняте рішення усім державам - удосконалити систему регулювання авіаційної діяльності шляхом законодавчого вирішення питання автономності відповідних адміністрацій цивільної авіації та забезпечувати зосередження необхідних людських та фінансових ресурсів для посилення контролюючих функцій держави у сфері безпеки польотів, враховуючи тенденцію, що адміністрації цивільної авіації змушені працювати на виконання своїх повноважень в умовах постійного скорочення ресурсів, у зв’язку з чим і виникають проблеми ефективності.

Конференція вирішила, що широкі верстви населення мають, мати можливість ознайомлення з інформацією, необхідною для прийняття рішення щодо безпеки авіаперевезень. Тому ICAO було доручено ухвалити стратегію ефективного оприлюднення інформації щодо безпеки польотів на підставі звітів про результати перевірок Договірних держав ICAO у рамках Універсальної програми перевірок організації контролю за забезпеченням безпеки польотів і така інформація повинна використовуватися виключно для-цілей забезпечення безпеки польотів. Це сприятиме створенню в державах систем звітності, основаних на „культурі неупередженості", яка сама по собі створюватиме умови, за яких обмін інформацією у сфері безпеки польотів заохочується та вітається в умовах всеохоплюючого системного підходу.

Конференція постановила, що Договірні держави мають не пізніше ніж 23 березня 2008 року надати згоду про уповноваження ІКАО опублікувати на відкритому веб-сайті ІКАО результатів аудитів з безпеки польотів у визначеному обсязі.

Конференція доручила Секретаріату ІКАО:

  • забезпечити державам доступ до достовірної та своєчасної Інформації про реєстрацію, приналежність та контроль стану справності повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації;
  • розробити новий Додаток до Чиказької конвенції з положеннями про контроль за забезпеченням безпеки польотів, оцінки рівня безпеки польотів та управління безпекою польотів;
  • оновити частину II „Міжнародна авіація загального призначення" Додатка 6 „ Експлуатація повітряних суден " до Чиказької конвенції;
  • підвищити ефективність інструментів надання допомоги і механізмів фінансування для усунення недоліків, пов 'язаних з безпекою польотів;
  • розробити необхідні положення та інструктивні вказівки для досягнення державами максимальної одноманітності у визнанні дійсними посвідчень та свідоцтв і здійсненні нагляду за польотами іноземних повітряних суден над їх територією;
  • удосконалити Універсальну програму контролю перевірок за забезпеченням безпеки польотів та передбачити виділення у бюджеті по програмах на 2008-2010 роки коштів на програму реалізації єдиної стратегії та надання безпосередньої допомоги державам, що не мають адекватних можливостей для покращення стану справ у сфері безпеки польотів;
  • розробити інструктивний матеріал для використання державами під час реалізації узгодженої економічної та технічної політики національними авіаційними адміністраціями;'
  • удосконалити процес розробки та ухвалення стандартів та рекомендованої практики   шляхом   систематичної оцінки   їх  впливу  на   галузь,   використання рекомендацій органів з розслідування авіаційних подій, розробки критеріїв визначення критичності стандартів та розподілу стандартів на суворо обов’язкові та рекомендовану практику, яка здебільшого має детальний технічний опис вимог та має бути вилучена з Додатків до Чиказької конвенції та публікуватися у формі інструктивного матеріалу.

Раді ICAO доручено:

  • вивчити питання використання „зручного прапору" з урахуванням досвіду вирішення цієї нагальної для авіації проблеми у контексті морських перевезень на підставі досвіду Міжнародної морської організації;
  • вивчити можливість створення розширеної бази даних, яка дозволить державам у добровільному порядку обмінюватися інформацією про льотну придатність повітряних суден, що допущені до міжнародних польотів.

Конференція ухвалила висновки і рекомендації по кожному з 11 питань порядку денного та прийняла заключну Декларацію, яка визначила глобальні підходи до керування питаннями безпеки польотів та розширення рамок безпеки польотів для XXI сторіччя в умовах лібералізації авіатранспортної діяльності, зміни економічних, нормативних, технічних та екологічних вимог для забезпечення і надалі безпечного та упорядкованого розвитку міжнародної цивільної авіації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua