Наказ № 792 від 17.11.08 "Про затвердження Положення про національного координатора з впровадження стандартів Міжнародної організації цивільної авіації з англійської мови"

З метою вдосконалення роботи щодо впровадження стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (далі – ІКАО) з англійської мови в Україні та відповідно до Резолюції 36-ої Сесії Асамблеї ІКАО A36-11 „Знання англійської мови для ведення радіотелефонного зв’язку”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національного координатора з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови (далі – Положення), що додається.

2. Керівникам авіапідприємств забезпечити надання необхідної інформації національному координатору з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови (за запитом) для своєчасного виконання ним обов’язків, зазначених у Положенні.

3. Начальнику управління стандартів аеронавігації (Сімак В.М.) довести цей наказ до відома Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

4. Начальнику управління стандартів льотної експлуатації (Сусанов В.М.) довести цей наказ до відома авіакомпаній та навчальних закладів цивільної авіації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Державної авіаційної адміністрації Овчинникова О.В.

Заступник Міністра
транспорту  та зв’язку  України –
голова Державіаадміністрації 

 О.М. Давидов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаадміністрації
від 17.11.08 № 792 

Положення
про національного координатора з впровадження стандартів Міжнародної організації цивільної авіації з англійської мови

1. Національний координатор з впровадження стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (далі – ІКАО) з англійської мови (далі – національний координатор) є особою, відповідальною за ефективну та своєчасну координацію необхідних заходів щодо впровадження в Україні стандартів ІКАО з англійської мови та підтримки авіаційним персоналом належного рівня володіння англійською мовою.

2. Національний координатор у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства транспорту та зв’язку України, Державіаадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та документами ІКАО.

3. Обов’язки національного координатора

Національний координатор зобов’язаний:

1)     координувати розроблення національного плану заходів з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
2)     подавати до офісу ІКАО затверджений Державіаадміністрацією національний план заходів щодо впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
3)     ініціювати, при необхідності, вживання додаткових заходів з метою забезпечення повного впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
4)     брати участь у розробленні процедури внесення відміток про рівень володіння мовою в свідоцтва пілотів і диспетчерів служби  руху;
5)     здійснювати за дорученням Державіаадміністрації нагляд за дотриманням вимог ІКАО до володіння англійською мовою та правил проведення тестування, а також за реалізацією програм навчання та підтримки робочого рівня володіння англійською мовою;
6)     брати участь у розробленні документів стосовно:

  • вимог до навчальних закладів (центрів) з підготовки, перепідготовки і тестування авіаційного персоналу з англійської мови;
  • запису до свідоцтв пілотів і диспетчерів служби руху про рівень володіння англійською мовою;
  • положення про тестування авіаційного персоналу з визначення рівня володіння англійською мовою;
  • форми протоколу про результати тестування та протоколу аудиту;
  • планів підготовки та перепідготовки авіаційного персоналу з англійської мови;

7)     організовувати проведення аналізу та узагальнення результатів тестування в навчальних закладах (центрах);
8)     забезпечувати надання інформації експлуатантам, провайдерам і іншим авіаційним підприємствам про стан виконання національного плану заходів щодо впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
9)     здійснювати моніторинг та аналіз інформації, опублікованої в Збірнику аеронавігаційної інформації України (AIP-UKRAINE), щодо впровадження стандартів ІКАО з англійської мови на відповідність фактичному стану і, при необхідності, надавати до Державіаадміністрації відповідні пропозиції;
10)надавати заступникам голови Державіаадміністрації за напрямками  діяльності щоквартальні звіти про стан впровадження вимог ІКАО з англійської мови в Україні;
11) доповідати заступникам голови Державіаадміністрації за напрямками про будь-які розбіжності в реалізації національного плану заходів з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
12) забезпечувати внесення змін до національного плану заходів з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови у період його виконання  з метою досягнення їх повного впровадження.

4. Повноваження національного координатора

Національний координатор має право:

1) отримувати у керівників авіапідприємств необхідну інформацію для включення в національний план заходів щодо впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
2) збирати інформацію з питання впровадження стандартів по англійській мові в Україні та за погодженням із Державіаадміністрацією забезпечувати надання відповідних повідомлень до ІКАО;
3) підтримувати зв'язок з ІКАО та іншими державами щодо національного плану заходів з впровадження стандартів ІКАО з англійської мови;
4) підтримувати зв'язок з національними авіапідприємствами та навчальними закладами (центрами) з мовної підготовки, перепідготовки і тестування та іншими організаціями, залученими у процес впровадження стандартів ІКАО з англійської мови в Україні;
5) формувати відповідні рекомендації за результатами тестувань в навчальних закладах (центрах).

Заступник голови
Державіаадміністрації 

К.А. Поліщук
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua