Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Державної авіаційної служби України про затвердження Авіаційних правил України „Правила сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умови доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах”

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Розроблення проекту наказу Державної авіаційної служби України про затвердження Авіаційних правил України „Правила сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умови доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах” (далі – проект регуляторного акта) обумовлено необхідністю удосконалення системи сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умов доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах, що дозволить оперативно та більш дієво впливати на дотримання суб’єктами авіаційної діяльності правил безпеки авіації. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації України, вимог Європейського агентства з безпеки авіації та Ради Європейського Союзу.
Даним проектом регуляторного акта забезпечується запровадження повних заходів щодо удосконалення процедури сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умов доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах.
2. Цілі державного регулювання
Основною метою прийняття проекту регуляторного акта є реалізація положень Повітряного кодексу України стосовно удосконалення системи сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умов доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах.
Проект регуляторного акта вносить зміни у процедуру надання сертифікатів в частині постачальників послуг з наземного обслуговування та умов доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах Державіаслужбою та оперативно та більш дієво впливати на дотримання суб’єктами авіаційної діяльності правил безпеки авіації. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації України, вимог Європейського агентства з безпеки авіації та Ради Європейського Союзу.

Другою метою прийняття проекту регуляторного акта є захист національних інтересів України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Однією з альтернатив прийняття проекту регуляторного акта є можливість залишити наказ Державної авіаційної служби України від 13 червня 2006 року № 407 чинним. При цьому не буде досягнуто цілей державного регулювання.
Другим способом є прийняття даного проекту регуляторного акта. При цьому буде досягнуто цілі державного регулювання та забезпечено принципи державної регуляторної політики, тому що дозволить прийняття запропонованого проекту регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановлених цілей.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є прийняття проекту регуляторного акта, що передбачає втрату чинності певних видів діяльності, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 червня 2006 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за № 740/12614.
Проект регуляторного акта удосконалює державне регулювання системи сертифікації постачальників послуг з наземного обслуговування та умов доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах, що дозволить оперативно та більш дієво впливати на дотримання суб’єктами авіаційної діяльності правил безпеки авіації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Головна мотивація. Досягнення визначених цілей прийняття проекту регуляторного акта буде забезпечуватись шляхом удосконалення гнучкого інструменту державного регулювання суб’єктів авіаційної діяльності, проведення контролю за рівнем безпеки польотів, що є ключовим етапом процесу управління безпекою польотів.
Економічна мотивація. Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.
Загальнодержавна мотивація. Реалізація проекту регуляторного акта позитивно вплине на стабільну роботу авіаційного транспорту, створить сприятливі умови для підтримання високого рівня безпеки авіації. Прийняття проекту регуляторного акта надасть гнучкий інструмент державного регулювання як суб’єктів авіаційної діяльності, так і фізичних осіб, що дисциплінує їх у дотриманні вимог щодо безпеки авіації, що позитивно вплине на рівень забезпечення безпеки польотів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта


Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава

немає

сприятиме забезпеченню реалізації єдиної державної політики щодо забезпечення безпеки авіації, надасть можливість регулюванню діяльності постачальників послуг з наземного обслуговування та умови доступу на ринок наземного обслуговування в аеропортах

Громадяни

немає

сприятиме забезпеченню безпеки авіації та наданню гарантії якісних безпечних послуг громадянам

Суб’єкти господарювання

у разі вчинення порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації

стимулюватиме чітко дотримуватися вимоги законодавства, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації, надасть можливість уникати крайньої міри – припинення дії сертифіката


7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Запровадження даного проекту регуляторного акта передбачається на необмежений термін дії з внесенням до нього відповідних змін у разі необхідності в зв’язку із розвитком українського законодавства та законодавства Європейського Союзу та змін у документах Міжнародної організації цивільної авіації.
Термін набрання чинності проекту регуляторного акта – відповідно до законодавства України після його оприлюднення.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

суб’єкти осподарювання, на яких поширюватиметься дія акта

фізичні особи та юридичні особи – суб’єкти авіаційної діяльності

рівень інформованості суб’єктів

повний, проект розміщено на офіційному сайті Державіаслужби

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

не передбачається

розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання на виконання вимог акта

не передбачається


9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Державіаслужбою.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності шляхом проведення аналізу стану безпеки польотів в частині, що стосується наземного обслуговування повітряних суден.


Т.в.о. Голови Державіаслужби Е.В. Дьомін
„____” _____________2016 р.


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua