Доопрацьований за результатами публічного громадського обговорення, яке відбулось 21 січня 2016 року, проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686»

Про внесення змін до наказу
Державної авіаційної служби України
від 24 жовтня 2014 року № 686

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення порядку надання прав на експлуатацію повітряних ліній

НАКАЗУЮ:

1.    Унести до наказу Державної авіаційної служби України від        24 жовтня 2014 року № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за  № 1440/26217, такі зміни:
1)    пункт 4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 4 і 5.

2)    Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.».

2.    Унести до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за    № 1440/26217, такі зміни:
1)    у розділі ІІ:
пункт 2.1 викласти в такій редакції:
«Обов’язковими умовами надання права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника ліцензії на здійснення повітряних перевезень та сертифіката експлуатанта, а також сплата авіаперевізником на дату подачі заяви рахунків-фактур (виставлених Державіаслужбою до першого числа місяця, в якому подана заява) на оплату державних зборів, передбачених Повітряним кодексом України, в повному обсязі.»;
абзац другий пункту 2.2 виключити;
пункт 2.11 виключити;

2)    абзаци дев’ятий і десятий пункту 3.1 розділу ІІІ виключити;

3)    додаток 3 виключити.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати відповідно додатком 3. У тексті Авіаційних правил посилання на додаток 4 замінити посиланнями відповідно на додаток 3.
3.    Управлінню міжнародного співробітництва та Європейської інтеграції (Коршук С.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

4.    Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Т.в.о. Голови Державіаслужби                                                             Е.В. Дьомін

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua