Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819»

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819» (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення державних зборів, що справляються у сфері авіаційного транспорту, у відповідність до світової практики та вимог Повітряного кодексу України; конкретного визначення саме платних адміністративних послуг та плати за їх надання (державних зборів), які на сьогодні надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1993 № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях».

2.Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання проекту постанови є удосконалення механізму управління в галузі цивільної авіації України, надання інструменту для більш оперативного керування економічними процесами, підвищення ефективності використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, врегулювання ставок державних зборів та приведення їх у відповідність до світової практики та Повітряного кодексу України.
Запровадження проекту постанови також дасть можливість упорядкувати надання платних адміністративних послуг, які надаються у сфері авіаційного транспорту Державною авіаційною службою України, розмір плати (державних зборів), що надходить за їх надання та зараховується до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.
Вирішення поставлених цілей буде проведено шляхом визначення та затвердження переліку, порядку сплати та розміру державних зборів (частина з них належить до платних адміністративних послуг), які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності, та порядку використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

3.Визначення та оцінки усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативою може бути залишення існуючих ставок державних зборів за надання Державною авіаційною службою України платних адміністративних послуг (в останнє переглядалися у 2000 році).
Другою альтернативою є затвердження проекту постанови, що дасть змогу визначити порядок сплати державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності; порядок використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях; перелік та розмір державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності.
З урахуванням наведеного, прийняття запропонованого регуляторного акту є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що передбачає внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1993 № 819 шляхом визначення нових ставок державних зборів, уточнення та конкретизації переліку платних адміністративних послуг.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість досягнення основних цілей прийнятого регуляторного акта базується на необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях», що регулює порядок справляння та розмір державних зборів з суб’єктів авіаційної діяльності та порядок їх використання.
Головна мотивація. Регуляторний акт врегулює ставки державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності, та приведе їх у відповідність до світової практики та вимог Повітряного кодексу України.
Економічна мотивація. Регуляторний акт не потребує додаткових витрат та збільшить надходження коштів до Державного бюджету.
Загальнодержавна мотивація. Регуляторний акт дозволить Державіній авіаційній службі України, як уповноваженому органу з питань цивільної авіації,на належному рівні здійснювати та проводити контроль за безпекою авіації, інспектування, сертифікаційні перевірки тощо.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Сфера дії

Вигоди

Витрати

Держава

Збільшення надходження коштів до Державного бюджету; підвищення рівня безпеки польотів; здійснення належного державного контролю в сфері цивільної авіації

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Підвищення рівня безпеки польотів

Витрати, пов’язані з реєстрацією, отриманням сертифікатів, погоджень тощо.

Громадяни

Отримання на належному рівні послуг пов'язаних з перевезенням пасажирів авіаційним транспортом

Можливе вкрай незначне підвищення цін на авіаквитки в зв'язку із запровадженням державного збору з авіаційної безпеки.

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Запровадження даного регуляторного акта передбачається на необмежений термін дії із внесенням до нього відповідних змін у разі необхідності.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта


Найменування показника

Розмір показника

Суб’єкти на яких поширюватиметься дія акта

Юридичні і фізичні особи, що являються суб’єктами авіаційної діяльності та пасажири, які користуються авіаційним транспортом

Розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб’єктами на виконання вимог акта

В порівнянні з діючою редакцією постанови Кабінету Міністрів України розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами на виконання вимог акта збільшиться (в останнє ставки державних зборів переглядалися у 2000 році)

Рівень інформованості суб’єктів

Повний проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінінфраструктури

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Збільшення надходжень до загального та спеціального фондів Державного бюджету України в частині надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях


9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюється Державною авіаційною службою України.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів цього акта.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua