Конкурс на заміщення вакантних посад від 01.11.2011

Державна авіаційна служба України ( Державіаслужба )
з 1 листопада 2011 року
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Назва структурного підрозділу

Повна назва вакантної посади

1

Керівництво

Помічник Голови

2.

Департамент льотної придатності

 

Заступник директора департаменту льотної придатності


Заступник директора департаменту – начальник управління підтримання льотної придатності;


Заступник начальника управління-начальник відділу сертифікації організацій з технічного обслуговування управління підтримання льотної придатності;


Заступник начальника відділу сертифікації організацій з технічного обслуговування управління підтримання льотної придатності;


Завідувач сектору сертифікації типу авіаційних двигунів управління сертифікації типу авіаційної техніки;


Головний спеціаліст сектору сертифікації типу авіаційних двигунів управління сертифікації типу авіаційної техніки;


Заступник начальника відділу сертифікації типу повітряних суден управління сертифікації типу авіаційної техніки;


Головний спеціаліст відділу сертифікації типу повітряних суден управління сертифікації типу авіаційної техніки;


Головний спеціаліст сектору стандартів льотної придатності.

3.

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв’язків

Заступник начальника відділу організації повітряного руху, зв’язку, навігації, спостереження (АТМ/CNS);


Головний спеціаліст відділу організації повітряного руху, зв’язку, навігації, спостереження (АТМ/CNS)

 4. Управління авіаційної безпеки Головний спеціаліст відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху, підготовки персоналу та нормативного забезпечення.

Відповідно до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців встановлюються такі основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища освіта відповідного фахового спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або бакалавра.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу роботи з персоналом Державіаслужби такі документи:
• заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4X6 см;
• копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
• відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік;
• копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.
Для осіб, яких допущено до конкурсу, з метою об’єктивної оцінки їхніх знань і здібностей перед засіданням конкурсної комісії проводиться іспит на знання ними Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Повітряний кодекс України» тощо.
У конкурсі можуть брати участь лише громадяни України, які на час конкурсу не досягли граничного віку перебування на державній службі.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється.
Документи надсилати за адресою: 01135, Київ-135, проспект Перемоги, 14. Термін подання заяв – 1 місяць (30 днів) від дня опублікування оголошення.

Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково за тел. 461-53-64, 461-53-62.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua