Державна авіаційна служба України з 20 січня 2012 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Назва структурного підрозділу Повна назва вакантної посади
1. Департамент фінансів та економіки Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Відповідно до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців встановлюються такі основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

вища освіта відповідного фахового спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу роботи з персоналом та соціального забезпечення Державіаслужби такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (у 2-х примірниках);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (у 2-х примірниках);
- копію документа, який посвідчує особу (копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України – у 2-х примірниках;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ (у 2-х примірниках);
- письмову угоду на проведення спеціальної перевірки (у 2-х примірниках);
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних – у 2-х примірниках);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності – у 2-х примірниках).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Для осіб, яких допущено до конкурсу, з метою об’єктивної оцінки їхніх знань і здібностей перед засіданням конкурсної комісії проводиться іспит на знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державіаслужби та структурного підрозділу.

У конкурсі можуть брати участь лише громадяни України, які на час конкурсу не досягли граничного віку перебування на державній службі.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється.
Документи надсилати за адресою: 01135, Київ-135, проспект Перемоги, 14. Термін подання заяв – 1 місяць (30 днів) від дня опублікування оголошення.

Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається відділом роботи з персоналом та соціального забезпечення Державіаслужби за тел. 461-53-64, 461-53-62.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua