Методичні рекомендації з оформлення електронних авіаційних перевізних документів, затверджені наказом Державіаадміністрації від 20.01.2009 №37 "Про впровадження електронних перевізних документів"

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  наказ Державіаадміністрації
 20.01.2009 № 37 

Розділ 1. Загальні положення

Методичними рекомендаціями встановлюється порядок та даються інструкції з оформлення та переоформлення електронного квитка та електронної квитанції (ордеру) різних зборів.

Електронне оформлення перевізних документів (Electronic Ticketing, ETKT) – це метод документування продажу перевезень (електронний квиток) та контролю перевезень, який не потребує оформлення паперового бланку перевізного документу. Вся інформація щодо перевезення вноситься до електронного файла квитка і зберігається в ньому. Електронні перевізні документи дають можливість знизити витрати на їх оформлення, оскільки не потребують паперового носія. Використання електронного оформлення дозволяє значно прискорити процеси продажу перевезень та обробки даних. Відповідальний (валідуючий) перевізник має постійний доступ до електронного купону, що значно зменшує число випадків, при яких необхідно оформляти повідомлення про попередню сплату перевезення (РТА). Оскільки електронні документи знаходяться у базі даних відповідального перевізника, вони не можуть бути загублені і, внаслідок чого, не виникає необхідності видачі нових документів в обмін втрачених.

Електронний пасажирський квиток та багажна квитанція являє собою документ, який використовується для підтвердження договору перевезення пасажира та багажу, в якому інформація про повітряне перевезення пасажира та багажу представлена в електронній формі, та проведення розрахунків по цьому договору.

Електронний квиток використовується таким самим чином, що і квиток, оформлений на паперовому бланку. Різниця полягає лише у тому, що замість отримання даних шляхом обробки паперових документів вся інформація, яка має відношення до перевезення пасажира (маршрут, тариф, клас обслуговування, сплачена сума, збори і т.п.) міститься у файлі електронного квитка, який знаходиться у базі даних відповідального перевізника.

Введення електронної форми оформлення перевезення не позбавляє можливості паперового оформлення. Авіакомпанія на власний розсуд вибирає, у якій формі здійснювати продаж перевезень.

Дані Методичні рекомендації містять лише спільні правила та рекомендації щодо роботи з електронними перевізними документами, тому кожна авіакомпанія має розробити власне керівництво з оформлення електронних перевізних документів та доводити його до відома агентів з продажу перевезень.

Розділ 2. Терміни і визначення

«ЕЛЕКТРОНИЙ КУПОН» («ELECTRONIC COUPON») – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

«ЕЛЕКТРОНЫЙ КВИТОК» («ELECTRONIC TICKET») – електронний документ, який включає маршрут/ квитанція, яка оформлена перевізником або видана від його імені, електронні купон, посадковий талон, у разі використання (див. Додаток №4).

ЕЛЕКТРОННА КВИТАНЦІЯ РІЗНИХ ЗБОРІВ (ЕМD або V-MPD) - документ, сформований АСБ або іншою базою даних в електронній формі, який використовується у разі сплати послуг та зборів. Квитанція може бути пов’язана з електронним квитком (EMD-A), або існувати як самостійний документ (EMD-S або V-EPD).

«МАРШРУТ/КВИТАНЦІЯ» («ITINERARY/RECEIPT») - документ або документи, які є складовою частиною електронного квитка і яка містить необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф и т. д.), сповіщення та повідомлення.

«РЕАЛІЗУЮЧИЙ ПЕРЕВІЗНИК» («MARKETING CARRIER») – авіакомпанія, що зазначена в електроном польотному / обмінному купоні(ах) як авіакомпанія, що виконує перевезення.

«ФАКТИЧНИЙ ПЕРЕВІЗЧИК» («OPERATING CARRIER») – авіакомпанія, яка фактично виконує перевезення та надає інші послуги, пов’язанні з цим перевезенням. Фактичний перевізник та реалізуючий перевізник можуть бути різними авіакомпаніями при наявності між ними двосторонніх угод, наприклад, угоди про взаємне визнання кодів (код-шерінг).

«КВИТОК» («TICKET») - оформлений на папері пасажирській квиток і багажна квитанція або електронний квиток, які в обох випадках оформлюються перевізником або від його імені, та містить «Умови угоди перевезення”, сповіщення та повідомлення, купони.

«ВІДПОВІДАЛЬНИИЙ (ВАЛІДУЮЧИЙ) ПЕРЕВІЗНИК» («VALIDATING CARRIER») – авіакомпанія, цифровий код якої фігурує при виконанні електронної операції (транзакції) з польотним/обмінним купоном(ами). Відповідальний перевізник є стороною, яка контролює та санкціонує транзакції з електронним квитком.

АСБ/ГРС – автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система.

Розділ 3. Показники стану купона

Кожний купон, який знаходиться у базі даних електронних квитків відповідального перевізника, має відповідний показник стану (статусу), що дозволяє перевізнику постерігати за станом кожного купона протягом всього часу „існування” квитка, тобто наявність відповідного запису у базі даних.

Показник стану є у кожному польотному купоні. Коди показника стану купона і коди статусу бронювання різні поняття і їх треба розрізняти.

3.1. Коди показників стану купону

У відповідності до резолюції ІАТА 722f прийняті наступні коди, які вказують на стан купону:

А

Контроль під управлінням аеропорту
(Airport Control)

Вказує на те, що перевізник взяв під свій контроль польотний(і) купон(и). Такий стан може тривати не більше ніж три доби (72 годин) до часу вильоту за розкладом. Після закінчення цього часу, якщо стан купону не змінився, наприклад, на стан „використано для перевезення”, то його необхідно змінити, або купон знову передати під контроль відповідального перевізника

C

Пройшов реєстрацію
(Checked-in)

Вказує на те, що пасажир зареєструвався на рейс, або на стійці реєстрації перевізника або за допомогою електронних засобів, у тому числі які передбачені для самообслуговування.

E

Обмін/ Переоформлення
(Exchanged/Reissued)

Вказує на те, що купон(и) електронного квитка або електронного документу багатоцільового призначення використані при сплаті нової транзакції

F

Використаний для перевезення
(Flown/Used)

Вказує на те, що перевезення відповідає польотному купону електронного квитка або обмінному купону електронного документу багатоцільового призначення, і по ньому можуть бути повністю проведені взаємні розрахунки.

G

Обмін/ оформлено передаточний маніфест
(Exchanged/FIM)

Вказує на те, що купон(и) електронного квитка був(ли) обмінений(і) для оформлення передаточного маніфесту у зв’язку з перериванням польоту.

I

Перевезення поза розкладом
(Irregular Operations)

Вказує на те, що з якоїсь причини контроль перевізника над купоном продовжено понад дозволені 48 годин. Термін, на який подовжується контроль, не може перевищувати 7 діб, починаючи з часу відправлення за розкладом початкового рейсу.

L

Посадка проведена
(Lifted/Boarded)

Вказує на те, що пасажир піднявся на борт повітряного судна.

N

Інформація про купон
(Coupon Notification)

Вказує на те що, стан купону(нів) не є остаточним (Е, F, P, R або X), а контроль перевізника відсутній.

O

Дійсний для використання
(Open For Use)

Вказує на те, що стан польотного купона електронного квитка або обмінного купона електронного документа багатоцільового призначення може бути змінено на будь-який інший, за винятком «Т» (паперовий квиток).

P

Надрукований
(Printed)

Вказує на те, що польотний купон електронного квитка або обмінний купон електронного документа багатоцільового призначення переоформлено з електронного в паперовий документ.

R

Здійснене повернення
(Refunded)

Вказує на те, що невикористана вартість польотного купона електронного квитка або обмінного купона електронного документа багатоцільового призначення повернута або перерахована пасажиру/покупцю.

S

Призупинений
(Suspended)

Вказує на те, що відповідальний перевізник обмежив використання даного(их) польотного(их) купона(ів) електронного квитка або обмінного(их) купона(ів) електронного документа багатоцільового призначення

T

Паперовий квиток
(Paper Ticket)

Вказує на те, що операція продажу була оформлена на паперовому квитку/документі з номером, який був генерований комп’ютером.

U

Недоступний
(Unavailable)

Вказує на те, що до купону немає доступу для використання у якості складової частини квитка, оскільки необхідна доплата.

V

Анульований
(Void)

Вказує на те, що відмінені усі електроні записи про продаж у файлі електронного квитка бази даних відповідального перевізника

X

Обмін при друку
Print Exchange

Вказує на те, що перевізник роздрукував електронний квиток або електронний документ багатоцільового призначення з новим номером квитка або документа без зміни первинно сплаченого тарифу та тарифних правил.

Z

Зачинений
Closed

Вказує на те, що купон(и) більше не можуть бути використані, оскільки сплачений тариф не допускає змін, тобто забороняє переоформлення, підвищення класу обслуговування або тарифу

3.2. Заключний (остаточний) стан

Наступні коди показника стану є заключним. При цих кодах забороняється будь-які подальші операції з купоном:

Е       Обмінений / Переоформлено;
F       Використаний для перевезення / Використаний;
Р       Надрукований;
R       Проведено повернення;
X       Обмінений при друку;
V       Анульований;
Т       Паперовий квиток.

3.3. Коди проміжних станів

Наступні  коди показника  стану можуть замінюватись у відповідності з операціями, які будуть здійснені з купоном(ами):

А      Аеропортовий контроль;
С      Пройшов реєстрацію;
I        Перевезення поза розкладом;
L       Посадка проведена;
N      Інформація;
О      Дійсний  для використання;
S      Призупинений;
U      Недоступний.

Перевізник може виводити на екран тільки код стану, а може і більш детальну інформацію з файла електронного квитка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua