Методичні рекомендації щодо вимог до форми електронного пасажирського квитка та багажної квитанції, електронної квитанції різних зборів, затверджені наказом Державіаадміністрації від 20.01.2009 №37 "Про впровадження електронних перевізних документів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державіаадміністрації
20.01.2009 № 37

1. Терміни і визначення

У Методичних рекомендаціях щодо вимог до форми електронного пасажирського квитка та багажної квитанції, електронної квитанції різних зборів (далі – Вимоги) нижченаведені терміни вживаються в такому значені:

Автоматизована система бронювання – програмно – технічний комплекс, який забезпечує сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та анулювання електронних перевізних документів (далі - АСБ).

Бланк суворого обліку – паперовий документ, який виготовлено відповідно до вимог, викладених у спільному наказі Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України №98/118/740 „Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.”

Електронна квитанція різних зборів (ЕМD або V-MPD) - документ, сформований АСБ або іншою базою даних в електронній формі, який використовується у разі сплати послуг та зборів. Квитанція може бути пов’язана з електронним квитком (EMD-A), або існувати як самостійний документ (EMD-S або V-МPD).

Електронний пасажирський квиток та багажна квитанція/Електронний перевізний документ (ЕТКТ) - документ, сформований АСБ в електронній формі, який використовують для підтвердження укладення угоди на перевезення пасажира та багажу і складається з роздруку маршруту, електронних купонів і, у разі використання, документа для посадки.

Сегмент маршруту - частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.

2. Загальні положення

2.1. Вимоги до електронних перевізних документів, що застосовуються для оформлення авіаційного перевезення розроблено відповідно до статті 60 Повітряного кодексу України, Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшавської конвенції) з урахуванням стандартів та рекомендацій, викладених у відповідних резолюціях Міжнародної авіаційної транспортної асоціації (ІАТА).

2.2. Електронний пасажирський квиток та багажна квитанція - документ, який використовується для підтвердження договору перевезення пасажира та багажу. Інформація про повітряне перевезення пасажира та багажу зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

2.3. Електронна квитанція різних зборів являє собою документ який підтверджує надання послуг, пов’язаннях з повітряним перевезенням. Інформація про сплату послуг зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника, або в іншій базі даних.

2.4. Електронний перевізний документ повинен містити номер електронного документу, який генерується автоматизованою системою бронювання (АСБ) або іншими засобами програмного забезпечення з бази даних електронних квитків (квитанцій) авіакомпанії або з будь-якої нейтральної бази даних електронних квитків (квитанцій).

2.5. При оформленні електронного квитка пасажиру обов’язково надаються маршрут/квитанція, умови договору та обмеження відповідальності перевізника, документ, який підтверджує факт оплати наданої послуги. При оформленні квитанції пасажиру надаються умови застосування електронної квитанції.

2.6. Опис реквізитів та структурна матриця електронних перевізних документів повинні відповідати вимогам резолюцій ІАТА 722f, 722g, 722h, 725f, 725g.

2.7. Термін зберігання документа у електронному вигляді повинен складати три роки. Авіакомпанія повинна забезпечувати оперативний доступ до інформації про статус електронного квитка по всьому маршруту перевезення і передачу списків пасажирів, які відлітають, до систем управління відправками пасажирів та багажу в аеропортах.

2.8. Впровадження електронної форми оформлення перевезення не позбавляє можливості паперового оформлення. Авіакомпанія на власний розсуд вибирає, у якій формі здійснювати продаж та облік перевезень.

2.9. Реквізити електронних документів які передбачаються даним наказом мають використовуватись всіма учасниками перевізного процесу, як авіакомпаніями, аеропортами так і агентами з продажу перевезень.

2.10. Данні вимоги використовуються для стандартизації процесів на всіх стадіях обслуговування пасажирів від бронювання до посадки у повітряне судно, а також для проведення взаєморозрахунків між учасниками цього технологічного процесу.

3. Структура електронного квитка та багажної квитанції (ЕТКТ)

3.1. Електронний квиток та багажна квитанція має наступну структуру:

 • електронний(ні) контрольний(ні) купон(ни);
 • електронний(ні) агентський(кі) купон(ни);
 • електронний(ні) польотний(ні) купон(ни);
 • маршрут/квитанція;
 • умови договору та повідомлення перевізника, з якими має ознайомитись пасажир.

3.2. Польотні купони електронного квитка повинні мати послідовну нумерацію від 1 до 4 (в залежності від того, скільки купонів необхідно) і оформлюватись по порядку. Під одним номером квитка може бути оформлено не більш ніж 4 польотних купони. При цьому дозволяється оформлення не більш ніж 4 квитка підряд на одну особу.

4. Перелік обов’язкових реквізитів ЕТКТ та підтверджуючого (маршрут/квитанція) документів

Інформація, що міститься у електронному перевізному та підтверджуючому (маршрут/ квитанція) документах:

 • відомості про пасажира - прізвище, ім’я; номер та серія документу, - підтверджуючого особу;
 • найменування і/або код перевізника;
 • номер рейсу;
 • дату відправлення рейсу;
 • час відправлення рейсу;
 • найменування або коди пунктів вильоту/прильоту для кожного рейсу;
 • код класу бронювання;
 • код статусу бронювання;
 • тариф;
 • еквівалент тарифу (якщо використовується);
 • збори та податки;
 • загальна сума;
 • форма оплати;
 • найменування та адреса офісу перевізника або агентства, що видало квиток;
 • норма провозу безкоштовного багажу (якщо передбачено);
 • номер електронного перевізного документа;
 • передаточні/обмежувальні надписи.

5. Структура електронної квитанції різних зборів

Електронна квитанція різних зборів має наступну структуру:

 • електронний(ні) оціночний(ні) купон(ни);
 • електронний(ні) або паперовий контрольний(ні)/агентський(кі) купон(ни) (необов’язково);
 • електронна або паперова пасажирська квитанція.

6. Перелік обов’язкових реквізитів електронної квитанції різних зборів та підтверджуючого документу

6.1. Інформація, що міститься у електронній квитанції різних зборів та підтверджуючого документу:

 • прізвище та ім’я пасажира або назва групи для оплати групового перевезення;
 • кодоване визначення підстави для оформлення;
 • описання підстави для оформлення (яка застосовується);
 • номер документу разом з яким використовується (у разі застосування документу);
 • для кожного оціночного купону, три літерний код авіакомпанії,
 • пункти відправлення та прибуття (у разі необхідності);
 • базова сума стягнення;
 • еквівалент суми стягнення у валюті оплати;
 • такси та збори, що застосовуються;
 • загальна сума оплати за квитанцію;
 • тип пасажирської послуги;
 • туристичний код, якщо застосовується;
 • дата оформлення;
 • форма оплати;
 • назва або номер Агента/Авіакомпанії та місце оформлення;
 • номер квитанції;
 • номер документу, в обмін на який видана квитанція;
 • передаточний надпис та обмеження, термін дійсності включно (у разі застосування).

7. Обов’язкові статуси електронних польотних купонів ЕТКТ та оціночних купонів

7.1. Електроні польотні купони ЕТКТ повинні відображати наступні статуси:

відкритий для використання O
під контролем аеропорту A
прошов реєстрацію C
обмін/переоформлення E
використаний для перевезення F
перевезення поза розкладом I
посадка пасажира на борт літака здійснена L
тільки для інформації Іnfo only
роздрукований P
здійснене повернення R
призупинений S
недоступний для використання U
анульований V
обмін при роздрукуванні X
закритий (використання заборонено) Z

O
A
C
E
F
I
L
Info only
P
R
S
U
V
X
Z

7.2. Статус електронного польотного купона може відображати додаткову інформацію про його використання та призначення.

Перший заступник голови
О.В.Овчинников
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua