Методичні рекомендації з оформлення перевізних документів (Ордер різних зборів), затверджені наказом Державіаадміністрації від 05.09.2008 № 609

               Н А К А З   
       05.09.2008 № 609

Про  затвердження Методичних рекомендацій
з оформлення перевізних документів  
(Ордер різних зборів)

Відповідно до пункту 3 Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1526, та з метою забезпечення реалізації галузевої політики стандартизації виробничих процесів   

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з оформлення перевізних документів (Ордер різних зборів), що додаються.

2. Управлінню стратегічного розвитку (Скрипик О.Ю.)  розмістити  Методичні рекомендації з оформлення перевізних документів (Ордер різних зборів) на сайті Державіаадміністрації.

3. Начальнику управління авіаційних перевезень та ліцензування (Коршук С.М.) інформувати авіапідприємства, які здійснюють авіаперевезення пасажирів, та агентів з продажу перевезень про затвердження методичних рекомендацій і розміщення їх на сайті Державіаадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти  на першого заступника голови Овчинникова О.В.

Заступник Міністра транспорту
та зв’язку України -
голова Державіаадміністрації

О.М. Давидов

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Державіаадміністрації
від 05.08.2008  № 609

 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ОФОРМЛЕННЯ
ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

ОРДЕР РІЗНИХ ЗБОРІВ

 

Розділ

Зміст

Сторінка

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

 

ЗАХИЩЕНІСТЬ БЛАНКА 

1

ГЛАВА 1  

ОРДЕР РІЗНИХ ЗБОРІВ З ОДНИМ ОБМІННИМ КУПОНОМ  (ПЕРЕВІЗНИКИ)

2

1.1

Загальні положення

2

1.2.      

Умови застосування Ордера різних зборів

3

1.2.1.  

Визначене перевезення

3

1.2.1а

Підтвердження сплати за  оформлення перевезення електронним  квитком

4

1.2.1б  

Перевезення  понаднормового багажу

4

1.2.1в   

Наземне обслуговування у рамках визначеного інклюзив-тура

5

1.2.2

Невизначене перевезення та  інші послуги

5

1.2.2а   

Збір за зміну бронювання

5

1.2.2б   

Збір за зміну маршруту

6

1.3.        

Скорочена інструкція по заповненню граф МСО

6

ГЛАВА 2 

ОРДЕР РІЗНИХ ЗБОРІВ (АГЕНТСТВА)

9

2.1

Загальні положення

9

2.2

Скорочена інструкція по заповненню граф МСО

9

 

ДОДАТКИ

12

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ордер різних зборів (МСО) - розрахунковий документ суворого обліку, що застосовується перевізником у якості квитанції при сплаті послуг та зборів. МСО може бути як іменним, що випускаються від імені авіакомпанії, так і нейтральним. Даний тип МСО використовується тільки на рейсах українських перевізників за участю одного перевізника і не може використовуватись для взаєморозрахунків між авіакомпаніями у зв’язку  з специфікою їх виробництва вітчизняними  друкарнями.

За своєю формою ордер різних зборів відповідає вимогам  резолюції ІАТА 725.

Найменування граф, блоків та інших друкованих  надписів на  ордері різних зборів  повинні бути виконані українською та англійською мовами.

Для бланка, який емітується авіакомпанією, номер ордера різних зборів налічує  13 знаків і включає в себе розрахунковий код авіакомпанії, код форми бланка та серійний номер і застосовується тільки для оплати послуг цієї авіакомпанії. Для нейтрального бланка номер ордера різних зборів налічує  10 знаків і включає в себе  код форми бланка та серійний номер і застосовується для оплати послуг одного перевізника, який дозволяє використання таких МСО.

На зворотному боці пасажирського купона в обов’язковому порядку друкується Положення про вживання. Текст типового положення наведено у додатку №1 та 2.

Термін  дії ордера різних зборів – один рік з дати оформлення МСО.

При оформленні МСО та/або акцептуванні МСО на повітряне перевезення і пов’язані з перевезенням збори необхідно дотримуватись  діючих правил операцій з валютою.

Дані методичні рекомендації є типовими, і тому кожна авіакомпанія (агентство) має розробити власні положення про застосуванню МСО.  

ЗАХИЩЕНІСТЬ БЛАНКА

Бланки МСО виготовляються у вигляді багатокупонних книжок, що  дозволяє  здійснювати контроль візуальними засобами. Захист від підробок та правильне копіювання з одного купона на наступний купон передбачають  можливість запобігання зловмисним діям.

Найбільш захищеним купоном у складі МСО має бути обмінний купон, згідно якого авіакомпанія або інший суб’єкт має надати послуги та провести взаєморозрахунки.

Контрольний, обмінний та агентський   купони виготовляються із застосуванням муарової сітки та спеціальних хімічно активних фарб для запобігання можливості підробки.

Додатковими засобами захисту є застосування при виготовленні бланка спеціального самокопіюючего паперу та спеціального нумератора для нанесення нумерації засобом високого друку.

Ступень захисту бланка має відповідати  резолюції ІАТА 730.

При друкуванні бланка  має застосовуватись спеціальна нумерація. Порядок цієї нумерації встановлений рекомендацією ІАТА 1720. Основним елементом захисту є наявність в номері квитка контрольного розряду, який обчислюється за спеціальним алгоритмом. Непоширеність цього засобу нумерації серед звичайних документів і відносна додаткова вартість обладнання слугує своєрідним засобом протидії зловмисним діям на стадії неконтрольованого друку документів суворого обліку та звітності.

ГЛАВА 1

   ОРДЕР РІЗНИХ ЗБОРІВ
З ОДНИМ ОБМІННИМ КУПОНОМ  (ПЕРЕВІЗНИКИ)
(MISCELLANEOUS CHARGERS ORDER)

1.1. Загальні положення 

 МСО може бути виготовлений для конкретної авіакомпанії або в нейтральній формі.

Ордер різних зборів ( код перевізної документації, відповідно до рекомендованої практики  ІАТА 1720а -  401) складається з: 

 • лицьової обкладинки (не обов’язково);
 • контрольного купона;
 • обмінного купона;
 • пасажирського купона;
 • задньої сторінки обкладинки (не обов’язково).

Кожен купон має свою назву, яка друкується у відповідній графі бланка:

 • Для контролю” ( Audit Coupon) - є звітним документом, який слугує для перевірки застосування тарифів та контролю при розрахунках за на­дані послуги. Додається до звіту про продаж.
 • „Обмінний купон” (Exchange Coupon) - є розрахунковим документом, який слугує для підтвердження сплати за надані послуги і  вилучається при наданні цієї послуги.
 • „Купон для пасажира”  (Passenger Coupon) - є розрахунковим документом, що залишається у пасажира після сплати за надані йому послуги з боку перевізника, і є доказом виконання договору щодо надання послуги.

Купони повинні відрізнятися один від одного за кольором, а саме:

 • „Для контролю” ( Audit Coupon) – зеленого тону;
 • „Обмінний купон” (Exchange Coupon) –  бежево-зеленого тону;
 • „Купон для пасажира” (Passenger Coupon) – білого тону.

Купони виробляються на захищеному самокопіюючому  папері.

1.2. Умови застосування Ордера різних зборів

МСО може бути оформлено  для сплати визначенної в ньому послуги,  для невизначеного перевезення, а також для оплати різних зборів.

1.2.1. Визначене перевезення   

Ордер різних зборів застосовується  у наступних випадках:

 • перевезення повітряним або наземним транспортом;
 • перевезення  понаднормового багажу;
 • перевезення багажу без супроводу;
 • наземне обслуговування пасажира у рамках  інклюзив-тура (у тому    числі VІР - обслуговування);
 • прокат або оренда автотранспорту;
 • додаткова оплата або збори  за більш високий рівень обслуговування при перевезенні повітряним або наземним транспортом;
 • зміна тарифів;
 • будь-які збори, пов’язані з оформленням авіаперевезення;
 • депозити або платежі у розстрочку;
 • повернення сум залишку;
 • розміщення у готелі;
 • платежі, які пов’язані з повідомленням про попередню сплату  за перевезення (РТА);
 • обслуговування пасажирів з обмеженою дієздатністю (наприклад, надання кисневого балону, машини швидкої допомоги, спеціального обладнання;
 • підтвердження оплати за  оформлення перевезення електронним  квитком.

МСО видається замість невикористаного квитка, який був оформлено по талону на пільгове (безкоштовне)  перевезення у випадку вимушеної відмови від перевезення учасника та інваліда  Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, супроводжуючих інваліда першої групи тощо. Таке МСО є підтвердженням того, що талони знаходяться у перевізника –власника і не є використаними. Цьому випадку будь-який український авіаперевізник зобов’язаний прийняти таке МСО замість талонів на пільгове перевезення. Перевізник-власник МСО повинен віддати талони або компенсацію, якщо вона була отримана, авіакомпанії, яка видала квиток.

На кожну окрему  послугу та на кожну організацію, яка приймає  ордер до оплати (акцептує), повинно оформлюватись окреме МСО.

Ордер різних зборів може бути оформлено як для оплати конкретно  визначеної  в ньому послуги, так і для оплати  послуги, яка чітко не визначена.

Ордер різних зборів вважається оформленим на визначене повітряне, морське, залізничне перевезення,  автобусне перевезення або перевезення іншим видом транспорту  або оформленим  у якості квитанції про сплату понаднормового багажу тільки у випадку виконання перерахованих нижче умов:

 • ордер оформлено на визначеного перевізника і на один тип перевезення, тобто на повітряне, морське, залізничне або автобусне перевезення;
 • в ньому  вказані пункти відправлення та призначення, клас обслуговування, тариф/збір та пункти розрахунку  тарифу (інформація про бронювання може бути опущена);
 • в ньому вказано вид  послуги, що надається, наприклад: авіаперевезення (Air Transportation), повідомлення про попередню оплату перевезення (РТА), понаднормовий багаж (Excess Baggage), оплата  у розстрочку за (Down Payment For), депозит за  (Deposit For), доплата за (Additional Collection For ), доплата  за зміну тарифу у зв’язку  з (Extra Fare For), Збори за (Taxes/Fees/Charges On), спальне місце (Sleeper/Berth), окрема каюта (Stateroom) і таке інше;
 • вказане прізвище пасажира, крім оформлення  платежів невідомою особою в  разі  попередньої оплати перевезення (РТА), якщо діюче положення  авіакомпанії допускає не указувати прізвище.

Оформлення ордеру на декількох  пасажирів не допускається, за винятком наступних випадків:

 • оформлення ордера в пункті продажу перевізника для визначеного перевезення у випадку РТА, родині або групі пасажирів , які подорожують разом з особою, квитки для котрих будуть оформлятися в цьому пункті. При цьому прізвища всіх пасажирів мають бути чітко вказані  у МСО  або на окремому листі з вказівкою номеру цього МСО, належним чином валідованих та з’єднаних  з  обмінним   купоном

1.2.1а. Підтвердження сплати за  оформлення перевезення електронним  квитком

Із комплекту МСО вилучається обмінний купон. Пасажирський купон МСО з’єднується з маршрут - квитанцією.

1.2.1б. Перевезення  понаднормового багажу 

Оформляння оплати перевезення понаднормового багажу може оформлюватися як на МСО, так і на спеціальному документі – квитанції сплати понаднормового багажу. МСО з’єднується з авіаквитком. При електронному оформленні квитка, МСО з’єднується з маршрут - квитанцією.

1.2.1в. Наземне обслуговування у рамках визначеного інклюзив-тура  

МСО рахується оформленим для наземного обслуговування в рамках визначеного інклюзив-тура  у наступних випадках:

 • МСО оформлений на ім’я конкретної організації (оператора);
 • у графі „Тип послуги, для якої видано (Type of Service for Which Issued) вказано офіційну назву тура і його код;
 • у графі „Видано разом з „ (Issued in Connection With) указано(ні) номер(и) квитка(ів)/МСО на повітряне перевезення, у зв’язку з чим оформлено МСО;
 • в МСО вказано(и) прізвище(а) пасажира(ів). У даному випадку дозволяється оформляти один МСО на декілька осіб одночасно.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua