Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державіаслужби від 02.11.05 р. №822 „Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом”

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Наказ Державіаслужби від 02.11.2005 року № 822 „Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2005 року за  № 1403/11683.

Назва виконавця заходів з відстеження

Державна авіаційна адміністрація.

Цілі прийняття акта

Інструкція з організації перевезень вантажів повітряним транспортом (далі – Інструкція) розроблена з метою визначення переліку документів, необхідних для організації повітряних перевезень вантажів і порядок їх оформлення.

Метою прийняття цієї Інструкції є необхідність здійснення на правовій основі державного регулювання діяльності підприємств цивільної авіації, пов’язаного з організацією повітряних перевезень вантажів експлуатантами усіх форм власності згідно з єдиними нормами і правилами. 

Строк виконання заходів з відстеження

З 2 листопада  до 2 грудня 2007 року.

Тип відстеження

Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

З метою встановлення кількісних показників результативності регуляторного акта використовуються статистичні дані, з метою встановлення якісних показників результативності здійснюються базові перевірки служб організації перевезень вантажів, а також перевірки щодо організації виконання чартерних та регулярних перевезень та додержання перевізниками вимог нормативно-правових актів у галузі регулювання авіаперевезень.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акта відстежувалась на підставі статистичних даних щодо загальних обсягів вантажних перевезень до кількості та змісту звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань здійснення перевезень вантажів та надання відповідного обслуговування, а також за результатами висновків та виявлених недоліків за результатами здійснених перевірок.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Результативність запровадження Інструкції відстежувалась на підставі кількісних та якісних показників шляхом проведення періодичного статистичного аналізу та перевірок служб організації перевезень вантажів, а також перевірок щодо організації виконання чартерних та регулярних перевезень, правильності заповнення та наявності відповідної перевізної документації  та додержання перевізниками вимог нормативно-правових актів у галузі регулювання авіаперевезень.

Так, протягом 2007 року звернень щодо неналежного здійснення перевезень вантажів та неправильного оформлення перевізної документації не надходило.

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Беручи до уваги результати проведених у 2007 році аналізів та перевірок можна передбачити подальше підвищення якості та рівня здійснення обробки вантажів, правильності оформлення перевізної документації шляхом чіткого виконання та дотримання перевізниками вимог діючих нормативних актів.

Заступник Міністра
А. Колісник
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua