Інформація стосовно Ринкових заходів щодо обмеження та зменшення емісії, що впливає на глобальну зміну клімату

Директива ЄС 2008/101/ЄС щодо включення авіації до Європейської системи торгівлі викидами парникових газів, суперечить положенням Чиказької Конвенції (ст.. 1, 11, 12, 15 та 24) та Резолюції ІКАО А37-19. Зокрема, пунктами 12 та 15а даної резолюції встановлено, що авіакомпанії країн, обсяги перевезення яких нижче порогового рівня de minimis діяльності міжнародної авіації, що сьогодні становить 1%, можуть бути звільнені від застосування ринкових заходів (РЗ), які встановлюються на національних, регіональних і глобальних рівнях.

Розділом VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України передбачено справляння екологічного збору в розмірі 47 грн. за тонну авіаційного бензину та 58 грн. за тонну гасу. Даний збір суперечить положенням узгодженої політики Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO), зокрема викладеної в документах IКAO  Doc 9082/9 «Политика ИКАО в отношении аєропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание,  Издание восьмое, 2009» та IКAO Doc 9884 «Инструктивный материал по сборам за авиационную эмиссию, связанные с местным качеством воздуха, Издание первое, 2007».

Враховуючи викладене, зазначаємо що Україна, як діючий член IКAO, має дотримуватись політики IКAO при розробці власних державних законодавчих актів, що стосуються міжнародної цивільної авіації, в тому числі стосовно зборів за забруднення довкілля.

Разом з тим, слід зазначити що країнами Європи (ЄС та ЄКЦА) підтримується важливість зменшення впливу міжнародної авіації на клімат та зусилля ІКАО для вирішення цього питання. Крім того, Європа закликає всі держави прийняти так званий комплексний підхід для досягнення міжнародних цілей з метою скорочення викидів вуглекислого газу (CO2) в міжнародній авіації. В якості першочергового заходу ІКАО передбачається встановлення довгострокових глобальних цілей зі скорочення емісії від міжнародної авіації та продовження співпраці з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) та Міжнародною групою експертів з питань змін клімату (МГЕЗК). Це є засадами запровадження так званого «комплексного підходу» для зменшення негативного впливу авіації на клімат, що має включити в себе наступні дії:

- зниження викидів у джерелі;
- експлуатаційні заходи;
- використання альтернативних видів палива;
- запровадження ринкових заходів.
Резолюція А37-19 (Зведена заява про постійну політику і практику ІСАО у сфері охорони навколишнього середовища, зміна клімату), закликає держави до кінця червня 2012 року представити в ІСАО План дій з викладом їх національної політики і діяльності, що сприятимуть досягненню глобального середнього щорічного підвищення паливної ефективності на 2% до 2020 року. Згідно рішення Європейської конференції цивільної авіації (DGCA/60/SP) держави-члени ЄКЦА, включаючи Україну, погодились надати свій Національний план до ІСАО та узгодили формат такого Плану.
З урахуванням цього Державною авіаційною службою України було розроблено вищезазначений План із залученням усіх зацікавлених осіб, та включені наступні заходи:
- розвиток технологій, пов’язаних із авіабудуванням;
- використання альтернативних видів палива;
- удосконалення організації повітряного руху та використання інфраструктури;
- підвищення ефективності експлуатації;
- економічні/ринкові заходи;
- інше.

За результатами обговорення стану і розвиток міжнародної цивільної авіації в сфері «Авіації та зміни клімату» на Асамблеї  прийнята    Резолюція ІКАО  А 38-18, в пунктах 12-15 якої передбачено оновлення Планів дій до  30 червня 2015 року. Україна, як діючий член IКAO,  цілком підтримує та проводить відповідну роботу.

Водночас інформуємо, що на 142-му засіданні Директорів країн-членів  ЄКЦА було вирішено, що Європейські Плани дій повинні бути оновлені до у визначений «deadline» з метою  досягнення поставлених цілей  ІКАО, але при цьому слідувати єдиній поставленій стратегії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua