Перелік заходів для зменшення викидів СО2

Державна авіаційна служба України з метою оновлення Плану дій з викладом національної політики і діяльності, що сприятимуть скороченню викидів вуглекислого газу СО2 та досягненню глобального середнього щорічного підвищення паливної ефективності на 2% до 2020 року звертається до авіапідприємств з проханням надавати інформацію щодо результатів економічних і технічних досліджень та передової практики, що стосуються бажаних цілей та рекомендацій для оновлення національного Плану дій згідно встановленої форми.

Перелік заходів для зменшення викидів СО2

1) Зміст та мета заходу, з визначенням відповідального підрозділу
2)
Термін виконання (час початку та очікуваний термін виконання заходу)

Відсоток зниження або кількість зниження викидів протягом часу

Визначення економічних витрат на впровадження заходу

Потреба в інвестиціях на впровадження заходу

List of Actions

1)Description and purpose of the action, including the indication of

the initiator or the leadership (State, stakeholder, etc.), and of

partnerships (ie other States, stakeholders, indication of steps taken in order to extend participation, etc.)

2) Timeline (starting time and expected date of full implementation of the action)

% reduction, or quantity reduction in

timeline

Indication of economic cost of the action and

an reference to relevant legislation

To achive expected

reduction any

investment is needed?

Визначити заходи що використовуються або будуть впроваджені у майбутньому

Короткострокові, середньострокові або багатострокові

Очікуваний відсоток зниження

Витрати на впровадження заходу

Потреба в інвестиціях та інших коштах

Підприємства обслуговування повітряного руху

Розробка структури повітряного простору

More efficient air traffic management

Cпрямування маршрутів в повітряному просторі України

More direct routing

Підвищення пропускної спроможності

Reduced congestion

Гнучке використання обмеженого та військового простору

Flexible use of restricted and military space

Впровадження компонентів CNS / ATM (технологічні удосконалення)

Implementation of CNS/ATM components (technological improvements)

Бортове обладнання та можливості

Aircraft equipment and capabilities

Оптимізація керування повітряним простором:

- Оптимізація пропускної спроможності аеропорта;

- Оптимізація пропускної спроможності повітряного простору;

- оптимізація набору висоти та профілю польоту;

- безперервний захід на посадку.

ATM Optimisation tools:

- Optimization of airports capacity and efficiency;

- Optimization of airspace capacity and efficiency;

- Continuous Descent Approach;

- Optimization of climb profiles;

- Optimization of descent profiles.

Використання новітніх технологій

Use of new technologies

Інше

Експлуатанти повітряних суден

Експлуатаційні заходи та виконання дій за рішенням пілота (наприклад, зведення до мінімуму зворотної тяги, руління з частиною вимкнених двигунів, безперервний захід на посадку, оптимізація набору висоти та профілю польоту)

Operational measures and discretionary pilot actions (such as minimizing reverse thrust, engine(s)-out taxi, continuous descent arrivals, optimization of climb profiles)

Планування польотів/маршрутів (запаси палива, прогнозування погоди, моніторинг роботи двигунів та літаків, заходи щодо зниження потужності та зниження тяги)

Flight/route planning (Fuel reserves, weather forecasting, aircraft and engine performance monitoring, derate and reduced thrust)

Оптимізація коефіцієнта завантаження

Load factor optimization

Зниження ваги (вага порожнього літака, центрування ПС, транспортування палива, надлишкове паливо і т.і.)

Mass reduction (empty aircraft mass, centre of gravity, fuel tinkering, extra fuel, etc)

Обслуговування планера/двигуна (погіршення аеродинамічних характеристик ПС і погіршення характеристик двигуна)

Airframe/engine maintenance (aerodynamic deterioration and engine performance deterioration)

Модернізація повітряних суден

Aircraft Modernisation

Використання системи управління польотів з метою оптимізації швидкостей та висот

Use of FMS and managed flight in order to optimize speeds and altitudes

Використання біопалива

Use of biofuels

Модернізація та оновлення повітряного парку

Purchase of new aircraft

Інше

Аеропорти


Технічні заходи та вдосконалення ефективного використання та планування потужностей аеропорту

Operational Measures and improvements on the efficient use and planning of airport capacities

Встановлення та використання обслуговуючих систем в аеропортах (такі як аеродромні наземні агрегати електрозабезпечення ПС та аеродромні установки для забезпечення стисненим повітрям ПС), для зменшення використання допоміжних силових установок ПС

Installation and use of terminal support facilities (such as Fixed Electrical Ground Power and Pre-conditioned Air) to reduce aircraft Auxiliary Power Unit (APU) usage

Будівництво додаткових злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок для забезпечення прямого доступу до терміналу та зменшення часу на руління ПС

Construction of additional taxiways and runways to provide direct terminal access and reduce congestion

Оптимізація руління

Taxiing optimization

Інше

Виробники авіаційної техніки

Вдосконалення паливної ефективності та досягнення в галузі розробки авіаційної техніки та двигунів

Fuel efficiency improvements and advances in aircraft and engine design

Склад повітряного парку та утилізація ПС

Fleet composition and utilization

Технологічні удосконалення

Future technological improvements

Використання біопалива в авіації

Future use of Aviation Biofuels

Модифікація, переоснащення або удосконалення існуючих типів повітряних суден

Retrofitting and upgrade improvements on existing aircraft

Інше

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua