План роботи Громадської ради при Державіаслужбі України на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Громадської ради при Державіаслужбі України
Большаков П.Я.

___________________________

„ ___” ____________ 2015 р.


№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Примітка

-1-

-2-

-3-

-4-

I.ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ

Постійна комісія з питань авіації загального призначення

1

Участь в опрацюванні проектів законів України, постанов КМУ та інших нормативно-правових актів, що розробляються в Державіаслужбі

Протягом року

2

Участь в опрацюванні проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил використання повітряного простору України.

ІІ квартал 2015

Приведення НПА у відповідність до міжнародних стандартів та рекомендованої практики ІКАО

3

Участь в опрацюванні проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил метеорологічного обслуговування цивільної авіації»

III квартал 2015

4

Участь в опрацюванні проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правила видачі Посвідчення злітно-посадкового майданчика»

ІІ квартал 2015

5

Участь в опрацюванні проекту наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Змін до Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні».

III квартал 2015

6

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил метеорологічного обслуговування цивільної авіації»

III квартал 2015

7

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу»

ІІ квартал 2015

8

Взаємодія з іншими Громадськими радами з питань авіації загального призначення.

Протягом року

Постійна комісія з питань з наземного та польотного сервісу

9

Аналіз (чого, кого) забезпечення належного сервісу згідно національних та загальноєвропейських вимог

Протягом року

10

Аналіз нормативно-правової бази в галузі авіаційних перевезень і розробка пропозицій по її вдосконаленню

Протягом року

З урахуванням стандартів ЕС

11

Розробка пропозицій із запровадження електронних документів в процеси пасажирських та вантажних перевезень

Протягом року

Постійна комісія з питань соціального захисту

12

Розробка та надання пропозицій щодо впровадження законодавчих актів ЄС, які містяться у Додатку І до парафованої Угоди про Спільний авіаційний простір – ВПП

Протягом року

13

Розробка та надання пропозицій щодо внесення змін до Авіаційних правил стосовно відміни додаткових медичних оглядів (проходження піврічних медичних оглядів, оглядів після відпусток та довготривалих відряджень) не передбачених європейськими вимогами – внесення відповідних змін до наказу ДАСУ №920 від 05.12.2005 р. – ВПП

ІІ квартал 2015

14

Здійснення громадського контролю над доопрацюванням та погодженням ДАСУ проекту постанови КМУ (на заміну постанови КМУ від 12.10.2002 р. №1535) з урахуванням вимог Регламенту ЄС №785/2004 та змін до Регламенту КМУ– ВПП / АБУ

Протягом року

15

Робота над внесенням змін до законодавства щодо пенсійного забезпечення членів екіпажу пасажирського салону (бортпровідників) на підставі ст. 57 Повітряного кодексу України – АБУ

Протягом року

16

Контроль за якістю обслуговування пасажирів у АК– АБУ

Протягом року

Постійна комісія з питань з спрощення формальностей

17

Аналіз вимог щодо спрощення формальностей в документах ООН,ВТО, ВМитО

ІІ квартал 2015

18

Оформлення публікації за результатами аналізу вимог щодо спрощення формальностей в документах ООН,ВТО, ВМитО

ІІ квартал 2015

19

Проведення засідань комісії

Раз на місяць

Постійна комісія з питань професійної підготовки кадрів

20

Надання інформаційно-консультаційної допомоги навчальним закладам з підготовки кадрів для ЦА щодо співпраці з авіаційними підприємствами, експлуатантами ПС

По мірі надходження документів

21

Аналіз діяльності навчальних закладів з підготовки кадрів для ЦА з метою оптимізації окремих питань діяльності, протидії корупційним та іншим негативним явищам

Протягом року

22

Висвітлення діяльності Громадської ради при Державіаслужбі України у відповідних ЗМІ

Протягом року

23

Участь у розробці та впровадженні програм соціальної адаптації та перепідготовки колишніх військових на базі навчальних закладів з професійної підготовки кадрів для цивільної авіації

І квартал 2015

24

Проведення консультацій з експлуатантами ПС України щодо спільного плану дій по забезпеченню курсантів-пілотів льотною практикою

ІІ квартал 2015

25

Вивчення європейських досвіду та практики у сфері підготовки професійних кадрів для цивільної авіації, розробка рекомендацій навчальним закладам з професійної підготовки кадрів для цивільної авіації

ІІ квартал 2015

26

Моніторинг стану процесів переходу на відповідність європейськім нормам та стандартам у навчальних закладах з професійної підготовки кадрів для цивільної авіації

ІІІ квартал 2015

27

Аналіз якості системи підготовки кадрів для ЦА, формування висновків та рекомендацій.

ІV квартал 2015 року

Постійна комісія з питань безпеки

29

Взаємодія з підрозділами Державіаслужби України по напрямам діяльності комісії.

Протягом року

30

Участь у робочій групі з питань льотної придатності повітряних суден загального призначення згідно рішення Громадскьої ради

Протягом року

31

Взаємодія з іншими Громадськими радами по напрямках діяльності комісії з БА.

Протягом року

32

Проведення консультацій з авіаційними організаціями та установами з метою залучення експертів для забезпечення діяльності та роботи комісій.

Протягом року

II.ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВІАСЛУЖБИ ТА ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЕРЖАВІАСЛУЖБИ

Постійна комісія з питань авіації загального призначення

1

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил використання повітряного простору України.

II квартал

2

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил метеорологічного обслуговування цивільної авіації»

III квартал

3

Участь в опрацюванні проекту Авіаційних правил України «Правила видачі Посвідчення злітно-посадкового майданчика»

II квартал

4

Участь в опрацюванні проекту наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Змін до Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні.

III квартал

5

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил метеорологічного обслуговування цивільної авіації»

III квартал

6

Участь в опрацюванні проекту Ннаказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу»

II квартал

Постійна комісія з питань з наземного та польотного сервісу

7

Аналіз заходів, спрямованих на захист національних інтересів держави та підтримки вітчизняних виробників

Протягом року

Постійна комісія з питань соціального захисту

8

Проекти нормативно-правових актів Державіаслужби, МІУ та інших державних органів, якими впроваджуються нормативні акти ЄС, що містяться у Додатку І до парафованої Угоди про Спільний авіаційний простір та інших.

Протягом року

Постійна комісія з питань з спрощення формальностей

Постійна комісія з питань професійної підготовки кадрів

9

Розроблення та надання пропозицій щодо Гармонізаціїя норм законодавства та стандартів України з нормами законодавства та стандартів ЄС в галузі підготовки кадрів для цивільної авіації

Протягом року

10

Нагляд за дотриманням чинного законодавства та прозорості під час вступної кампанії 2015 року у навчальних закладах з професійної підготовки кадрів для цивільної авіації

ІІІ квартал 2015

Постійна комісія з питань безпеки

11

Участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки нормативних актів.

Протягом року

III.УЧАСТЬ У КОНСУЛЬТАЦІЯХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ У ФОРМІ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Постійна комісія з питань авіації загального призначення

1

Участь у проведенні громадських обговорювань, наукових конференціях, круглих столах, інших заходах Державіаслужби по напрямках роботи комісій.

Протягом року

Постійна комісія з питань з наземного та польотного сервісу

Постійна комісія з питань з питань соціального захисту

2

Щодо проектів нормативно-правових актів Державіаслужби, МІУ та інших державних органів, якими впроваджуються законодавчі акти ЄС, що містяться у Додатку І до парафованої Угоди про Спільний авіаційний простір та інших.

Протягом року

Постійна комісія з питань з спрощення формальностей

3

Проведення Круглого столу «Спрощення формальностей в авіаційних перевезеннях вантажів»

Травень

4

Участь в Транспортному тижні в Москві 21-24 квітня 2015 р.

Квітень

5

Участь в Air Cargo Europe в Мюнхені 05 - 07 травня 2015 р.

Травень

Постійна комісія з питань професійної підготовки кадрів

6

Участь у семінарах, конференціях щодо питань приведення національної системи підготовки кадрів для ЦА у відповідність до стандартів ЄС

Протягом року

Постійна комісія з питань безпеки

7

Участь у проведенні громадських обговорюваннь, наукових конференціях, круглих столах, інших заходах Державіаслужби по напрямках роботи комісій.

Протягом рокуГолова _________________ Большаков П.Я.


Секретар _________________ Скідан А.М.


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua