Протокол установчих зборів для формування складу Громадської ради при при Державній авіаційній службі України

м. Київ                                                                                            04 березня 2015 р.

Головував:
Большаков П.Я. – голова ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Присутні:

Від Державіаслужби України: Терлецька Н.В.


Від інститутів громадянського суспільства:

Архангельський К.В., Большаков П.Я., Брай Н.В., Гончаренко С.П., Капій І.О., Капустинський О.А.,

Кочубей М.В., Кушнір О.О., Лепська О.В., Липовенко П.І., Пенкаускас О.М., Радзівілова І.А., Рєзнік В.П., Сапєгін С.В., Сікорський Є.О., Скідан А.М., Шарадкін О.Д., Яковлєв Ю.В., Яценко В.А.

Порядок денний:

1. Інформація ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

2. Обрання робочих органів установчих зборів.

3. Прийняття регламенту проведення установчих зборів.

4. Установлення граничної чисельності складу громадської ради.

5. Проведення виборів до Громадської ради при Державіаслужбі.

6. Різне.

1. По першому пункту порядку денного

Слухали: Голову ініціативної групи Большакова П.Я. про підсумки роботи Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», наказу Державіаслужби України від 14 січня 2015 року № 12 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з обрання громадської ради при Державіаслужбі України на 2015 -2016 роки у складі 5 осіб. 

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 20 лютого 2015 року до ініціативної групи надійшла 21 заява на участь в установчих зборах. За результатами поданих заяв від інститутів громадянського суспільства встановлено відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» документів від 20 (двадцяти) інститутів громадянського суспільства. Ініціативна група з підготовки установчих зборів відхилила пакет документів на Бондар Олега Володимировича, що надійшов від юридичної фірми ТОВ "Юридичне бюро ЕКОВІС Бондар та Бондар" оскільки дана організація не є інститутом громадянського суспільства.

Інформування громадськості про проведення установчих зборів здійснювалося через офіційний сайт Державіаслужби України.

На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось 19 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які отримали мандати для голосування.

Вирішили: Прийняти до відома інформацію.

Голосували: за – одноголосно.

2. По другому пункту порядку денного

Слухали: Голову ініціативної групи Большакова П.Я. про необхідність обрання робочих органів установчих зборів: головуючого та секретаря.

Представник від Державіаслужби України Терлецька Н.В. запропонувала на кандидатуру Головуючого установчих зборів Голову ініціативної групи Большакова П.Я., інших кандидатур не надійшло.

В свою чергу Большаков П.Я. запропонував на кандидатуру Секретаря установчих зборів Скідана А.М., інших кандидатур не надійшло.

Вирішили: Обрати Большакова П.Я. Головуючим установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Обрати Скідана А.М. Секрктарем установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України

Голосували: за – одноголосно.

3. По третьому пункту порядку денного

Слухали: Головуючий установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України Большакова П.Я. запропонував затвердити Регламент проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Вирішили: Затвердити Регламент проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Голосували: за – одноголосно.

4. По четвертому пункту порядку денного

Слухали: Від Головуючого надійшла пропозиція затвердити кількісний склад Громадської ради при Державіаслужбі України у кількості осіб, що подали заяви для участі в установчих зборах, тобто 20 кандидатів.

Вирішили: Затвердити кількісний склад Громадської ради при Державіаслужбі України у кількості 20 осіб.

Голосували: за - 17.

утримались - 2.

5. По п’ятому пункту порядку денного

Слухали: Від Головуючого надійшла пропозиція обрати членів Громадської ради при Державіаслужбі України шляхом голосування за всі кандидатури єдиним списком відповідно до поданих заяв інститутами громадянського суспільства.

Вирішили: Шляхом голосування обрати єдиним списком членів Громадської ради при Державіаслужби України (Додаток №1).

Голосували: за - 18.

утримались - 1.

Вирішили: Доручити голові ініціативної групи надати до Державіаслужби України результати установчих зборів та список членів Громадської ради для подальших дій щодо їх затвердження та розміщення на офіційному веб-сайті Державіаслужби у тижневий термін.

Голосували: за – одноголосно.

6. По шостому пункту порядку денного

Слухали: Інформацію головуючого щодо проведення першого засідання Громадської ради при Державіаслужбі України.

Вирішили: Провести перше засідання Громадської ради при Державіаслужбі України після закінчення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України.

Голосували: за – одноголосно.

Головуючий Большаков П.Я.

Секретар Скідан А.М


Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом установчих зборів для

формування складу Громадської ради при

Державіаслужбі України

від 04 березня 2015 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові кандидата до громадської ради

Назва інституту громадянського суспільства

Посада

1.

Архангельський Костянтин Вадимович

Правий сектор Поділ

Член громадської організації

2.

Большаков Павло Якович

Всеукраїнське громадське об’єднання «Об’єднання ветеранів розвідки України»

Член громадської організації

3.

Брай Надія Василівна

Всеукраїнська громадська організація «АОПА України»

Член громадської організації

4.

Гончаренко Сергій Павлович

Українська авіаційна транспортна асоціація

Керівник

5.

Капій Ігор Олександрович

Правий сектор Солом’янка

Член громадської організації

6.

Капустинський Олексій Андрійович

Всеукраїнська професійна спілка пілотів

Виконавчий директор

7.

Кочубей Михайло Валентинович

Релігійна громада Української Православної Церкви Київського Патріархату м. Обухів, с. Таценки

Благодійник і парафіянин церкви «Успіння Божої Матері»

8.

Кушнір Ольга Олександрівна

Міжрегіональна спілка експертів з професійної підготовки льотного персоналу

Член громадської організації

9.

Лепська Ольга Віталіївна

ВГО «Спілка християнських письменників України»

Член СХПУ

10.

Липовенко Петро Іванович

Асоціація «Аеропорти України»

Президент Асоціації

11.

Павленко Василь Іванович

Федерація літакового спорту України

Член громадської організації

12.

Пенкаускас Олексій Михайлович

Українська логістична асоціація

Член громадської організації

13.

Радзівілова Інна Анатоліївна

Асоціація бортпровідників цивільної авіації України

Голова правління

14.

Рєзнік Віктор Павлович

Товариство зварників України

Член громадської організації

15.

Сапєгін Сергій Віталійович

Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України

(ВГО «ВРЕАЕМУ»)

Член ВГО

16.

Сікорський Євген Олександрович

Профспілкова організація заводу № 410

Член профспілки

17.

Скідан Андрій Миколайович

Асоціація транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс»

Експерт асоціації

18.

Шарадкін Олексій Дмитрович

Товариство сприяння обороні України (ТСО України) Рівненський авіаційно-спортивний клуб

Заступник начальника РАСК ТСОУ з АБ

19.

Яковлєв Юрій Володимирович

Федерація авіаційного спорту України

Член громадської організації

20.

Яценко Віктор Антонович

Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал «Транспорт»

Експерт та член редакційної колегії редакції

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua