Протокол № 1 чергового засідання Громадської Ради при Державній авіаційній службі України

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Громадської Ради
при Державіаслужбі України
Большаков П.Я.
_____________________

м. Київ, 04 ,березня 2015 р.
Протокол № 1
чергового засідання Громадської Ради
при Державній авіаційній службі України


                                               
Присутні: Архангельський К.В., Большаков П.Я., Брай Н.В., Гончаренко С.П., Капій І.О., Капустинський О.А.,Кочубей М.В., Кушнір О.О., Лепська О.В., Липовенко П.І., Пенкаускас О.М., Радзівілова І.А., Рєзнік В.П., Сапєгін С.В., Сікорський Є.О., Скідан А.М., Шарадкін О.Д., Яковлєв Ю.В., Яценко В.А.
Від Державіаслужби України: Терлецька Н.В.

Порядок денний:

1.    Про обрання Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України, заступників Голови та Секретаря.
2.    Про організацію подальшої роботи Громадської Ради.
3.    Обрання керівників постійних комісій та визначення членів постійних комісій.
4.    Про підготовку плану роботи Громадської Ради на 2015 р.
5.    Про наступне засідання Громадсько Ради.
6.    Різне.

1.    По першому пункту порядку денного:

Слухали: Яценко В.А. вніс пропозицію обрати Головою Громадської ради при Державіаслужбі Большакова Павла Яковича – члена Всеукраїнського громадського об’єднання «Об’єднання ветеранів розвідки України».
    
Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: обрати Головою Громадської ради при Державіаслужбі України Большакова Павла Яковича – члена Всеукраїнського громадського об’єднання «Об’єднання ветеранів розвідки України».
 
Голосували: за – одноголосно.
 
Большаков П.Я. вніс пропозицію обрати Першим заступником Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Яценка Віктора Антоновича – від щотижневого інформаційно-аналітичного журналу «Транспорт».

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:  обрати Першим заступником Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Яценка Віктора Антоновича – від щотижневого інформаційно-аналітичного журналу «Транспорт».

Голосували: за – одноголосно.

Яценко В.А. вніс пропозицію обрати Заступником Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Резніка Віктора Павловича - представника Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України».

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:  обрати Заступником Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Резніка Віктора Павловича - представника Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України».

Голосували: за – одноголосно.

Большаков П.Я.  вніс пропозицію обрати Секретарем Громадської Ради при Державіаслужбі України Скідана Андрія Миколайовича - експерта  Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС».

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:  обрати секретарем Громадської Ради при Державіаслужбі України Скідана Андрія Миколайовича - експерта Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС».

Голосували: за – одноголосно.


2.    По другому пункту порядку денного:

 Слухали: Голова Громадської ради при Державіаслужбі Большаков П.Я. запропонував  створити шість постійних робочих комісій Громадської ради з питань:

•    з питань аеропортів,
•    з питань безпеки,
•    з питань наземного та польотного сервісу,
•    з питань авіації загального призначення,
•    з питань соціального захисту,
•    з питань професійної підготовки кадрів.

Перший заступник Голови Громадської Ради при Державіаслужбі України Яценко В.А. запропонував створити постійну робочу комісію з питань спрощення формальностей.

Вирішили: затвердити основні напрями роботи на наступні два роки та створити сім постійних робочих комісій Громадської ради:  
•    з питань аеропортів,
•    з питань безпеки,
•    з питань наземного та польотного сервісу,
•    з питань авіації загального призначення,
•    з питань соціального захисту,
•    з питань професійної підготовки кадрів,
•    з питань спрощення формальностей.

Голосували: за – 17.
                       утримались – 2.

3.    По третьому пункту порядку денного:

Слухали: пропозицію Першого заступника Голови Громадської Ради Яценко В.А. щодо обрання Головою постійної комісії з питань аеропортів Липовенко П.І.- президента Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації. Інших пропозицій не надійшло.                                                   
Вирішили:  обрати Головою постійної комісії з питань аеропортів Липовенко П.І. - президента Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації.  
Голосували: за  – одноголосно.

Слухали: пропозицію Першого заступника Голови Громадської Ради Яценко В.А. щодо обрання Головою постійної комісії з питань безпеки Рєзника  В.П. - представника Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України». Інших пропозицій не надійшло.  
Вирішили:  обрати Головою постійної комісії з питань безпеки Рєзника  В.П. - представника Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України»
Голосували: за  – одноголосно.

Слухали: пропозицію Голови Громадської Ради Большакова П.Я. щодо обрання Головою постійної комісії з питань наземного та польотного сервісу Кочубея М.В. - благодійника і парафіянина Релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату м. Обухів, с. Таценки. Інших пропозицій не надійшло.  
Вирішили:  Головою постійної комісії з питань наземного та польотного сервісу обрати Кочубея М.В. - благодійника і парафіянина Релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату м. Обухів, с. Таценки.
Голосували: за  – одноголосно.

Слухали: пропозицію члена Громадської Ради  Яковлєва Ю.В. щодо обрання  Головою постійної комісії з питань авіації загального призначення Брай Н.В. - представника Всеукраїнської громадської організації «АОПА України». Інших пропозицій не надійшло.  
Вирішили:  Головою постійної комісії з питань авіації загального призначення обрати  Брай Н.В. - представника Всеукраїнської громадської організації «АОПА України».
Голосували: за  – одноголосно.

Слухали: пропозицію Голови Громадської Ради Большакова П.Я. щодо обрання Головою постійної комісії з питань соціального захисту Капустинського О.А. - виконавчого директора Всеукраїнської професійної спілки пілотів. Інших пропозицій не надійшло.    
Вирішили: обрати  Головою постійної комісії з питань соціального захисту Капустинського О.А. - виконавчого директора Всеукраїнської професійної спілки пілотів.
Голосували: : за  – одноголосно.

Слухали: пропозицію Голови Громадської Ради Большакова П.Я. щодо обрання  Головою постійної комісії з питань професійної підготовки кадрів Кушнір О.А. - представника Міжрегіональної спілки експертів з професійної підготовки льотного персоналу. Інших пропозицій не надійшло.    
Вирішили:  обрати  Головою постійної комісії з питань професійної підготовки кадрів Кушнір О.А. - представника Міжрегіональної спілки експертів з професійної підготовки льотного персоналу.
Голосували: за  – одноголосно.

Слухали: пропозиції  Голів  комісій  та членів Громадської Ради щодо персонального складу постійних комісій.
Вирішили: Секретарю Громадської Ради Скідану А.М. разом з Головами постійних комісій визначитись щодо включення до цих комісій членів Громадської Ради і надати остаточний перелік членів комісій Голові Громадської Ради Большакову П.Я. у термін до 23.03.2015 р.
Голосували: за – одноголосно.4.    По четвертому пункту порядку денного:

Слухали: Голову Громадської Ради Большакова П.Я. щодо порядку підготовки планів роботи Громадської Ради на рік та на квартал та щодо звітності з їх виконання.

Вирішили:  
а) Секретарю Громадської Ради Скідану А.М. надіслати головам постійних комісій проформу плану роботи постійної комісії.
б) Головам постійних комісій надати Секретарю Громадської Ради Скідану А.М. орієнтовні плани роботи постійних комісій на 2015 рік в електронному вигляді в термін до 20.03.2015 року
в) Секретарю Громадської Ради Скідану А.М. відповідно до наданих Головами постійних комісій  орієнтовних планів роботи постійних комісій на 2015 рік сформувати загальний орієнтовний план роботи Громадської Ради на 2015 рік в термін до 23.03.2015 року та надати його Головам постійних комісій для остаточного погодження та внесення необхідних коригувань з метою подальшого затвердження на наступному засіданні Громадської Ради.

Голосували: за – одноголосно.

5.    По п’ятому пункту порядку денного:

Слухали: Голову Громадської Ради Большакова П.Я. з пропозицією провести наступне чергове засідання 24 березня 2015 року.  

Вирішили:
а) наступне засідання провести 24 березня 2015 року.
б) секретарю Громадської Ради Скідану А.М. разом з Державіаслужбою України  забезпечити оприлюднення відповідного оголошення, порядку денного, а також підготувати необхідні матеріали до порядку денного до 16.03.2015 р.

Голосували: за – одноголосно.


6.    По шостому пункту порядку денного:

Слухали: Голову Громадської Ради Большакова П.Я. з інформацією щодо надходження до ініціативної групи документів на участь в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Державіаслужбі України від Готвянської Наталії з Американської Торгівельної Палати в Україні поза кінцевий термін прийняття документів від інститутів громадянського суспільства, а саме після 20 лютого 2015 року.  

Вирішили: Залучити Готвянську Наталію з Американської Торгівельної Палати в Україні до роботи в Громадській Раді при Державіслужбі України в якості експерта с дорадчим голосом.

Голосували: за – одноголосно.Секретар зборів                                                                                    Скідан А.М.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua