ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Державної авіаційної служби України

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва

Департамент авіаційної безпеки

Департамент аеронавігації

Департамент льотної експлуатації

Департамент льотної придатності

Управління роботи з персоналом, мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, охорони праці та соціального забезпечення

Управління бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування

Управління справами

Відділ стандартизації, внутрішнього аудиту та координації міжнародних проектів

Відділ управління ризиками

Режимно-секретний сектор

Юридичний відділ

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Організаційна структура у форматі PDF

Телефонний довідник