Наказ Державіаслужби України від 15.12.2005 № 947 "Про затвердження Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України"

Державна служба України
з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
(Державіаслужба)

НАКАЗ
м. Київ
15.12.2005 № 947

зареєстровано Міністерством юстиції України
31.01.2006 року за № 84/ 11958
Про затвердження Положення про
медичний пункт аеровокзалу цивільної
авіації України


На виконання Указів Президента України від 11.06.98 № 615 „Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та від 15.07.04 № 803 „Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації“

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України (далі - Положення), що додається.

2. Директору департаменту сертифікації авіаційного персоналу та навчальних закладів (Лісняк О.І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

2.2. Довести Положення до відома керівників аеропортів та інших організацій, зареєстрованих на території України, що здійснюють медичне забезпечення авіаційної діяльності в цивільній авіації України.
 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.В.о. Голови  Державіаслужби                                                              А.А. Колісник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
15.12.2005 № 947ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕДИЧНИЙ ПУНКТ АЕРОВОКЗАЛУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ1.    Загальні положення


1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги до розташування, забезпечення та організації роботи медичного підрозділу аеровокзалу.

1.2. Положення поширюється і є обов’язковим для підприємств, організацій та установ, що здійснюють авіаційну діяльність на території аеропортів цивільної авіації України.

1.3. Положення використовується керівниками та посадовими особами, що організовують забезпечення авіаційної діяльності в аеропортах цивільної авіації України.

1.4. Нормативні посилання
При розробленні цього Положення використовувалися такі нормативно–правові акти та документи:
Повітряний кодекс України;
Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944) та додатки до неї;
 “Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов и управлению этой системой” (Doc. 9734-AN/959), 1-ше вид. 1999, ІКАО;
“Руководство по авиационной медицине” (Doc. № 8984), перевидання, жовтень, 1997,  ІКАО;
Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України (ППР ЦА99), затверджені наказом Мінтрансу України від 16.08.99 № 404, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.99 за № 684/3977;
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4856;
Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 24.02.95 № 114/38/15-36-18, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.03.95 за №55/591;
Аеровокзали цивільної авіації. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи. ДСанПіН 7.7.3-014-99.


2. Загальні вимоги

2.1. Медичні пункти (лікарські, фельдшерські) є структурними підрозділами аеровокзалів аеропортів.

2.2. Медичний пункт аеровокзалу належить до структурних підрозділів аеровокзалу додаткового обслуговування пасажирів, надає невідкладну медичну допомогу авіапасажирам і працівникам цивільної авіації, здійснює медичне забезпечення безпеки польотів, пошукових і аварійно-рятувальних робіт, а також проводить профілактичні заходи в аеропорту.

2.3. Фінансування медпункту здійснюється за рахунок коштів аеропорту.

2.4. Структура і штатний розпис медпункту аеровокзалу встановлюється згідно з вимогами статуту аеропорту, відповідно до діючих штатних нормативів і затверджується керівником аеропорту. До складу лікарського медпункту входить щонайменше завідувач медпункту – лікар–терапевт, 4 фельдшери, 1 молодша медична сестра. До складу фельдшерського медпункту входить щонайменше завідувач медпункту – фельдшер, 4 фельдшери, 1 молодша  медична сестра. До складу медпунктів, на які покладено функції транспортування інвалідів від медпункту до літака додаються 4 фельдшери.

2.5. Аеропорт забезпечує медпункт необхідними приміщеннями відповідно до санітарних норм, водопостачанням, електроенергією, опаленням, транспортом, зв’язком, радіофікацією та іншими технічними засобами.
 
2.6. Медпункт розташовується на першому поверсі аеровокзалу та має вихід на привокзальну площу і перон аеровокзалу, зручний під’їзд для санітарного транспорту, з’їзд для інвалідного візка, радіозв’язок із санітарним автомобілем, прямий телефонний зв’язок з аеродромним диспетчерським пунктом, станцією швидкої і невідкладної медичної допомоги.

2.7. У медпункті передбачаються:

2.7.1. Для надання медичної допомоги авіапасажирам і працівникам цивільної авіації:
кімната для приймання хворих;
перев’язувально-процедурний кабінет;
кімната для тимчасового перебування хворих;
приміщення із сигналізацією для зберігання препаратів, які містять наркотичні речовини.

2.7.2. Для передзмінного медичного контролю:
кімната для короткочасного відпочинку членів екіпажу та диспетчерів управління повітряним рухом перед оглядом;
кімната для зберігання верхнього одягу;
кімната для обстеження членів екіпажу і диспетчерів управління повітряним рухом.

2.7.3. Підсобні приміщення:
приміщення, у якому зберігається медичне майно для проведення пошуку і рятування в зоні відповідальності аеропорту;
приміщення для зберігання засобів, які використовуються під час організації і проведення первинних протиепідемічних заходів у разі виявлення особи, яка хворіє на карантинну інфекцію або має подібну симптоматику.

2.7.4. Санвузол.

2.8. Аеропорт забезпечує медпункт черговим санітарним автотранспортом на весь час роботи аеропорту і автопричепом-фургоном з медичним оснащенням для проведення пошуку і рятування у районі відповідальності аеропорту.

2.9. Аеропорт оснащує медпункт необхідним устаткуванням згідно з переліком (додаток 1).

2.10. У медпункті ведеться обліково-звітна медична документація (додаток 2).


3. Завдання медичного пункту аеровокзалу

3.1. Надання першої медичної допомоги авіапасажирам і працівникам цивільної авіації.

3.2. Медичне забезпечення польотів.

3.3. Медичне забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

3.4. Проведення первинних заходів щодо попередження завезення і розповсюдження карантинних та інфекційних захворювань.


4. Функції медпункту

4.1. Надання першої медичної допомоги пасажирам повітряного транспорту, особам, які перебувають на території аеровокзального комплексу, у готелі аеропорту, при зверненні до медпункту, працівникам цивільної авіації, виявлення протипоказань для користування повітряним транспортом у пасажирів (додаток 3).

4.2. Участь у проведенні аварійних і пошуково-рятувальних робіт у районі відповідальності аеропорту. Перелік медичного обладнання та вміст чемоданів–укладок для оснащення санітарного автомобіля, автопричепа–фургона, та літаків наведений у додатку 4.

4.3. Проведення передзмінного медичного контролю диспетчерів управління повітряним рухом згідно з правилами медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України.

4.4. Огляд членів екіпажу і диспетчерів управління повітряним рухом на встановлення факту вживання алкогольних напоїв у відповідності до чинного законодавства.

4.5. Проведення передрейсового і післярейсового (змінного) медичного контролю водіїв автотранспорту, аеродромних пожежних автомобілів, засобів аеродромної і перонної механізації у відповідності до чинного законодавства.

4.6. Проведення першочергових протиепідемічних заходів у разі: виявлення особи, яка хворіє на карантинну інфекцію або має подібну симптоматику, харчове отруєння; нагляд за особами, що перебували в ендемічних районах або контактували з особами хворими на карантинні захворювання; проведення профілактичних щеплень та інших протиепідемічних заходів.

4.7. Розроблення документів щодо організації і проведення медичного забезпечення аварійно-рятувальних і протипожежних робіт у зоні відповідальності аеропорту й узгодження їх з керівництвом територіальних органів охорони здоров’я.

4.8. Ведення обліку і звітності відповідно до вимог державної статистики.


5. Керівництво медичним пунктом

5.1. Медпункт очолює завідувач (лікар, фельдшер), який призначається і звільняється з посади керівником аеропорту за узгодженням з відділом авіаційної медицини Державіаслужби.

5.2. На посаду завідувача медпункту призначається лікар або фельдшер, який має підготовку з авіаційної медицини.


Директор департаменту
сертифікації авіаційного персоналу
та учбових закладів                                  О.І.Лісняк