Оформлення посвідчення члена екіпажу – офіційного машинозчитуваного проїзного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (оновленно)

 Відповідно до Положення про посвідчення члена екіпажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1346, посвідчення члена екіпажу (далі - посвідчення) є документом, що підтверджує громадянство України ( ЗУ «Про громадянство України») і видається громадянинові України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію, для використання його під час виконання міжнародних польотів (постанова КМУ від 27.01.1995 № 57).
Видача, зберігання і знищення посвідчення провадиться у порядку, встановленому органом державного регулювання цивільної авіації (наказ Мінтрансзв’язку № 92).
Відповідно до наказу Державіаслужби України від 16.11.2011 № 377 «Про організацію видачі посвідчення члена екіпажу» керівниками авіакомпаній та авіапідприємств ЦА України, які мають допуск до міжнародних польотів, направляються до Державіаслужби України такі документи для оформлення посвідчення:
- супровідний лист керівника авіакомпанії/авіапідприємства на ім’я Голови Державіаслужби України;
- подання ;
- завірену копію паспорта громадянина України (1, 2 та сторінку, що містить штамп реєстрації актуального місця проживання);
- завірену копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);
- завірені копії свідоцтва авіаційного персоналу та додатка до нього;
- завірену копію раніше одержаного посвідчення (за наявності);
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- документ, що містить відомості про групу крові.     
В узгоджений з відділом обліку та видачі документів суворої звітності та автоматизованої інформаційної системи управління «Авіаційна безпека» департаменту авіаційної безпеки (зміни згідно з наказом Державіаслужби від 23.01.2013 № 62) термін, направляти до Державіаслужби України осіб авіаційного персоналу, зазначених в п.1 цього наказу, у формі авіакомпанії/авіапідприємства (для фотографування), котрі повинні представити такі документи:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);
- раніше одержане посвідчення (за наявності);
- свідоцтво авіаційного персоналу;
- документ про сплату державного збору за видачу посвідчення.