Перелік технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, які пройшли сертифікацію відповідно до вимог п.10 статті 87 Повітряного Кодексу України і отримали сертифікат відповідності

П/н

Назвавласникасертифіката (виробника)

Сертифікат (номер, дата)

Технічнізасобизахисту ЦА від АНВ

1

Фірма « L3 Communication Securite& Detection Systems» (США)

Сертифікатвідповідності № 040 від 21.11.16 (терміндіїдо 21.11.18)

Рентгенотелевізійніінтроскопи:

PX моделей 5.3, 6.4, 208, 231, 107, 160Р, 10.10-MV, 15.17-MV,18.18-MV, томографиeXaminer 3DX, еXaminer 3DX-ES, еXaminer SX, еXaminer XLB, автоматизованірентгенівськісистеми MVT-HR, VIS-HR, рентгенівськасистемадлядоглядуручноїпоклажізалгоритмомвиявленнявибухонебезпечнихрідин ACX 6.4-MV, системискануванняосібProVision, ProVision2, ProVision ATD

2

Фірма « Rapiscan» (Великобританія)

Сертифікатвідповідності

№ 42від 16.03.17 (терміндії до 16.03.19)

Рентгенотелевізійніінтроскопи: 515, 618XR, 620XR, 620DVAT, 622XR, 624XR, 626XR, 627XR, 627DV, 628XR, 628DV, 632XR, 632DV, 638XR, 638DV, MVXR5000, MobileVersion 636XR Van/Trailer; рентгенівськітомографи: RTT 80, RTT 110; сканери контролю на безпекуфізичнихосіб: Secur 1000 DP та Secur 1000 SP (за умовинаявності позитивного висновкуДержавноїсанітарно-епідеміологічноїслужбиМіністерстваохорониздоров’яУкраїнищодовідповідностівстановлениммедичнимкритеріямбезпекиУкраїни); стаціонарніметалодетектори арочного типуMetor: 6М, 6S, 6WP, 300Р, 300, 300 EMD; металодетекторручнийMetor 28

3

Фірма «CEIA» (Італія)

Сертифікатвідповідності
№ 039 від 16.09.16
(терміндії до 16.09.18)

стаціонарніметалодетектори HI-PE, PMD2PLUS, PMD3PLUS, SMD600 та ручніметалодетектори PD 140, PD 240

4

ТОВ «Кордон АвіаСервіс»(Україна)

Свідоцтвовідповідності № 025 від 14.05.14 (терміндії до 14.05.17)

Сигналізаційний комплекс КС-200

5

Фірма «Morpho Detection Inc.» (США)

Сертифікатвідповідності №37від19.07.16 (терміндіїдо 19.07.18)

Детектори-аналізаторивибуховихінаркотичнихречовин:EntryScan 4, Itemiser 3 Enhanced, Itemiser DX, MobileTrace, Hardened MobileTrace, Hardened MobileTrace Explosives, MobileTrace Narcotics

6

ТОВ«ЛОТ» (Україна)

Свідоцтвовідповідності №26 від 29.05.14 (терміндії до 29.05.17)

Комплект обладнання і програмногозабезпечення для модернізаціїстаціонарнихметалодетекторів арочного типу (блок підрахункукількостіпасажирів і кількостітривог та датчики променевого контролю)

7

Фірма «Implant Sciences Cor.» (США)

Сертифікатвідповідності № 31 від 25.07.15 (терміндіїдо 25.07.17)

Детекторслідіввибуховихінаркотичнихречовин Quantum Sniffer QS-B220

8

ТОВ «Елби» (Україна)

Сертифікатвідповідності № 36 від 06.05.16 (терміндії до 06.05.18)

Апаратно-програмнийінтегрований комплекс безпеки «T-RexSkySecurity»

9

ТОВ «П’єзосенсор» (Україна)

Сертифікатвідповідності
№ 041 від 13.12.16
(терміндії до 13.12.18)

Стаціонарнийметалодетектор АМД-082

10

ТОВ «Пліт» (Україна)

Сертифікатвідповідності № 32 від 02.07.15 (терміндії до 02.07.17)

Панельнесітчастеогородження типу «ПСО»

11

Фірма «Nuctech company Limited» (Китай)

Сертифікатвідповідності № 33 від 25.08.15 (терміндіїдо 25.08.17)

Тривимірний томограф для автоматичного виявленнявибухових та наркотичнихречовин XT2080AD

12

Фірма «InwardDetection» (Чехія)

Сертифікатвідповідності № 34 від 28.08.15 (терміндії до 28.08.17)

Детектор слідів та паріввибуховихречовин М-ION

13

Фірма «Елби» (Україна)

Сертифікатвідповідності № 35 від 25.12.15 (терміндії до 25.12.17)

Сітчастеогородження типу «К» з протипідкопнимисітчастими панелями та системою контрольно-вібраційноїсигналізації «T-Rex»

14

Фірма «SmithsHeimannGmbH» (Німеччина)

Сертифікат відповідності
№ 038 від 29.08.16
(термін дії до 29.08.18)

рентгенотелевізійні інтроскопи модельного ряду HI-SCAN: 5030si, 6040 (C, i, 2-is, aX, aTiX), 6046si, 7555 (i, si, aX, aTiX ), 5180si, 9075, 100100 (V, T, V-2is, T-2is), 130100 (T, T-2is), 130130 (T, T-2is), 145180 (2-is), 180180 (300kV), мобільні рентгенівські установки SCANTRAILER (9075-ОТ, 8585SA, 13000), ScanVan 8585, ScanMobile 130100, MSC 10, MSC 20, систему виявлення вибухових речовин HI–SCAN 10080 XCT, сканер для контролю осіб eqo – millimeterwavetechnology, детектори слідів вибухових речовин Ionscan 500 DT, Ionscan 600