Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) з 13 березня 2017 року надає інформацію про вакантні посади державних інспекторів

 – державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу організації та контролю авіаційних перевезень управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 2 посади;

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації сектору регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 1 посада;

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу економічного аналізу та контролю за страхуванням управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 1 посада;

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності управління аеродромів та аеропортів управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 2 посади;

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу розвитку та екологічної безпеки аеропортів управління аеродромів та аеропортів департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 1 посада;

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  Координаційного центру пошуку та рятування управління аеродромів та аеропортів департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва – 4 посади.

    Державний інспектор, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України та умови оплати їх праці», Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 09 лютого 2010 року № 68 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 року за № 307/17602, повинен мати:

    базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра;
стаж роботи в авіаційній галузі для бакалавра – не менше п’яти років, для магістра – не менше трьох років;
мати свідоцтво (сертифікат) на право здійснювати професійну діяльність (за необхідністю);
володіти державною мовою та англійською мовою в обсязі достатньому для виконання службових обов’язків за напрямом;
знати нормативні акти у сфері цивільної авіації України, IKAO, EASA, Євроконтролю за напрямом діяльності.

I. Управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва

1. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу організації та контролю авіаційних перевезень
 – знання технологічного процесу та правил обслуговування пасажирів та багажу при перевезенні повітряним транспортом.

2. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації сектору регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів
– знання правил  перевезення вантажів, в тому числі небезпечних вантажів, повітряним транспортом.

3. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу економічного аналізу та контролю за страхуванням
– наявність навиків та знань з перевірки фінансово-економічної спроможності суб’єктів авіаційної діяльності.

II. Управління аеродромів та аеропортів департаменту авіаційних
перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва:

1. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
– знання англійської мови.

2. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  відділу розвитку та екологічної безпеки аеропортів
– наявність навиків та знань з орнітологічного та аеродромного забезпечення.

3. Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації  Координаційного центру пошуку та рятування
– досвід роботи у галузі цивільної авіації на посадах, що залучаються до пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів.

    Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам подають до управління персоналу такі документи:
- заяву, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду державного інспектора;
- заповнений особовий листок по обліку кадрів з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення  кваліфікації, присвоєння вченого  звання,  присудження  наукового  ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за минулий рік;
- копії заповнених сторінок паспорта громадянина України;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію заповнених сторінок військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- послужний список та інші документи щодо проходження військової служби;
- копію заповнених сторінок трудової книжки.

Особи, які бажають взяти участь у співбесіді, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Для осіб, з метою об’єктивної оцінки їхніх знань і здібностей, проводиться співбесіда на знання Повітряного кодексу України, законодавства з питань, що віднесені до компетенції Державіаслужби, основних завдань та функцій покладених на структурні підрозділи за напрямами діяльності за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат.
Документи приймаються за адресою: 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 14. Термін подання заяв – 30 днів від дня опублікування оголошення. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається управлінням персоналу за тел. 351-53-64, 351-51-02.