Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) з 23 березня 2017 року надає інформацію про вакантні посади державних інспекторів

– державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху, підготовки персоналу, нормативного забезпечення та захисту від кіберзагроз департаменту авіаційної безпеки – 1 посада

Державний інспектор, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України та умови оплати їх праці», Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 09 лютого 2010 року № 68 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 року за № 307/17602, повинен мати:

базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра;
стаж роботи в авіаційній галузі для бакалавра – не менше п’яти років, для магістра – не менше трьох років;
мати свідоцтво (сертифікат) на право здійснювати професійну діяльність (за необхідністю);
володіти державною мовою та англійською мовою в обсязі достатньому для виконання службових обов’язків за напрямом;
знати нормативні акти у сфері цивільної авіації України, IKAO, EASA, Євроконтролю за напрямом діяльності.

Спеціальні вимоги до державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху, підготовки персоналу, нормативного забезпечення та захисту від кіберзагроз департаменту авіаційної безпеки

– знання англійської мови, знання національної та міжнародної нормативно-правової бази в сфері авіаційної безпеки.

    Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам подають до управління персоналу такі документи:
- заяву, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду державного інспектора;
- заповнений особовий листок по обліку кадрів з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення  кваліфікації, присвоєння вченого  звання,  присудження  наукового  ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за минулий рік;
- копії заповнених сторінок паспорта громадянина України;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію заповнених сторінок військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- послужний список та інші документи щодо проходження військової служби;
- копію заповнених сторінок трудової книжки.

Особи, які бажають взяти участь у співбесіді, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Для осіб, з метою об’єктивної оцінки їхніх знань і здібностей, проводиться співбесіда на знання Повітряного кодексу України, законодавства з питань, що віднесені до компетенції Державіаслужби, основних завдань та функцій покладених на структурні підрозділи за напрямами діяльності за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат.
Документи приймаються за адресою: 01135, м. Київ-135, проспект  Перемоги, 14. Термін подання заяв – 30 днів від дня опублікування оголошення.     Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається управлінням персоналу за тел. 351-53-64, 351-51-02.