Система управлiння якiстю

Шановні замовники послуг Державної авіаційної служби України!

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 520 та з метою підвищення результативності і ефективності діяльності Державіаслужби України шляхом забезпечення функціонування системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги» Державна служба України в листопаді місяці 2014 року пройшла ресертифікаційний аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги».

За результатами аудиту Державна авіаційна служба України отримала Сертифікат на систему менеджменту якості SIC.02.008.1219 від 27.11.2014.
З метою поліпшення діяльності Державної авіаційної служби України та відстеження інформації стосовно сприйняття замовником того, чи задовольнила наша організація Ваші вимоги, ми пропонуємо заповнити на web-сайті Державіаслужби „Анкету оцінки задоволеності замовника”, а також просимо надіслати на адресу strigun@avia.gov.ua наступні
відомості про Вашу організацію:
•    наявність сертифікату на систему менеджменту якості (ким і коли виданий);
•    чи плануєте Ви провести сертифікацію системи менеджменту якості.
Надана інформація дасть можливість удосконалити нашу роботу щодо взаємодії з суб’єктами авіаційної діяльності.