Анкета оцінки задоволеності замовника

Система управлiння якiстю

Шановний замовник!!!

Зробіть, будь ласка, оцінку роботи Державіаслужби України.
Ваша оцінка дасть нам можливість підвищити Вашу задоволеність у майбутньому.
Щиро вдячні за Вашу відвертість!

Поля, виділенi
червоним кольором, обов'язковi до заповнення

Прізвище, Ім’я, По-батькові
Назва організації
Посада
Контактний телефон
Контактна e-mail адреса

Проведіть оцінку кожного показника за 10-ти бальною шкалою (від 1 до 10 балів), зробивши відмітку до відповідної оцінки
1. Ваше сприйняття Державіаслужби України в цілому
1.1  Імідж Державіаслужби України в цілому  
1.2  Ділова активність Державіаслужби Україниї   
1.3  Конструктивність та лояльність по відношенню до Замовника
1.4  Оцініть результати СПІВРОБІТНИЦТВА  

2. Ваша задоволеність діяльністю Державіаслужби України
2.1 Компетентність фахівців Державіаслужби України
2.2 Розуміння цілей Замовника
2.3 Можливість досягнення цілей Замовника
2.4 Очікування підтвердження прийняття заявки
2.5 Правильність оформлення документів
2.6 Інформація про послуги
2.7 Додержання термінів надання послуг
2.8 Акуратність надання послуг (їх завершеність)
2.9 Задоволеність послугою, яка була надана минулого разу

3. Ваша оцінка задоволеності послугами компанії
3.1 Задоволеність послугами по сертифікації 
3.2 Задоволеність наданням дозволів
3.3 Задоволеність іншими послугами

Якого показника, на Вашу думку, не вистачає в анкеті? В дужках вкажіть оцінку цьому показнику (від 1 до 10 балів):
Будь ласка, вкажіть, що Вас не задовольняє в роботі Державіаслужби України ?